بلیط هواپیما

چرا ترامپ و بایدن خود را پیروز می‌دانند

 
 
 
 

انتخابات آمريکا تا زمان اعلام قطعي قابل پيش‌بيني نيست که شايد يکي از دلايلش متوجه پديدآورندگان قانون اساسي و اعلاميه استقلال آمريکا مثل جفرسون و فرانکلين است که به اين نتيجه رسيدند نبايد خيلي روي راي مردمي که آن زمان اکثرا بي‌سواد بودند و به کشاورزي و دامداري مي‌پرداختند، حساب کنند. بنابراين در هر ايالت يک نوع دولت مستقل درست کردند و هر ايالت صاحب کنگره و فرماندار شد و بدين ترتيب مردم در انتخابات آمريکا دخالت مستقيم و موثر ندارند و الکترال کالج‌ها هستند که تعيين مي‌کنند چه کسي انتخاب شده و در هر ايالتي هم به نسبت و حدنصاب جمعيت مثلا دويست هزارنفري، يک کارت الکترال وجود دارد که متعلق به همان اعضاي الکترال کالج است که ترکيبي از نمايندگان مجلس نمايندگان و سناتورهاست. بنابراين به نسبت اين جمعيت به هر ايالتي يک شماره مي‌دهند که تعيين‌کننده اهميت آن ايالت است و کاليفرنيا با 39 کارت الکترال در صدر و بعد از آن آريزونا، پنسيلوانيا و فلوريدا قرار دارند. انتخابات آمريکا دومرحله‌اي است که يک مرحله راي‌گيري عمومي و سراسري است و يک مرحله که خيلي حساس است، راي همين کالج‌هاي انتخاباتي است. بنابراين اگر يک نامزد در يک ايالت مثل کاليفرنيا بتواند زودتر از نامزد ديگر ميزاني از آرا را به دست آورد که تعداد کارت‌هاي الکترالش به 51 يعني نصف به‌علاوه يک برسد، برنده کارت‌هاي الکترال آن ايالت است و ديگر راي‌هاي نامزد ديگر را حساب نمي‌کنند که شايد يک مقدار غيردموکراتيک هم باشد! اکنون جامعه آمريکا دچار يک دوقطبي عميق و عظيمي شده يعني ارزش‌هاي متعارف در برابر هم قرار گرفته است. ارزش‌هايي که متعلق به دو حزبي است که رقيب ديرينه هم بودند و جامعه آمريکا را دچار بي‌سروساماني کرده و چنانچه آراي دو نامزد به هم نزديک باشد، قطعا با تظاهرات و آشوب‌هاي طرفدارانشان مواجه خواهند شد و بدين ترتيب پرونده به کنگره و بعد از آن به ديوان عالي کشور ارجاع داده مي‌شود. نمونه محدودترش در سال 2000 در رقابت ال‌گور و بوش پسر اتفاق افتاد که بالاخره به پيروزي بوش پسر ختم شد. ترامپ هم از اينکه آراي پستي را قبول ندارد، از قبل سخن گفته بود و ديروز در ميان اعضاي خانواده و کارمندان کاخ سفيد که ظاهرا جشن پيروزي گرفته بود اظهارنظر دوپهلويي کرد و در ابتدا با اعلام برپايي جشن پيروزي از مردم آمريکا، همسر و معاونش براي اين پيروزي تشکر کرد ولي در آخر از اينکه آراي برخي ايالات مخدوش به نظر مي‌رسد و به دادگاه شکايت مي‌کند، سخن گفت و بعد از آن بود که رسانه‌ها، سايت‌ها و حتي کمپين بايدن به اين موضوع اعتراض کردند. وضعيت ترامپ تا اواسط روز گذشته رو به پيروزي بود و بعد از آن وضعيت بايدن رو به پيروزي گذاشت که به خوانده نشدن کامل آراي ايالات برمي‌گردد و هنوز هم به طور قطعي مشخص نيست کدام‌يک راي آورده‌اند و ممکن است در برخي ايالات شمارش آرا به بيش از يک هفته بکشد و چنانچه اختلافي به‌وجود آيد، موضوع در کنگره محلي و بعد کنگره سراسري مطرح شده و در نهايت ديوان عالي کشور تکليف را روشن خواهد کرد. اگرچه جمهوريخواهان شش نماينده در ديوان عالي کشور دارند ولي اولين وظيفه‌شان تبيين قانون اساسي است و به خودشان اجازه نمي‌دهند خلاف قانون اساسي از ترامپ حمايت کنند. به نظر مي‌رسد از بين اين دو نفر اگر بايدن پيروز شود، ظاهرا يک روزنه‌اي باز مي‌شود.
بلیط هواپیما