بلیط هواپیما

موشك بالستيك دوربرد سپاه «رگباري» شليك مي‌كند

با حضور فرمانده كل سپاه از سامانه خودكار و هوشمند پرتاب‌هاي متوالي موشك‌هاي بالستيك دوربرد نيروي هوافضاي سپاه (تيربار موشكي) رونمايي شد. با حضور سردار سرلشكر حسين سلامي فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، از سامانه خودكار و هوشمند پرتاب‌هاي متوالي موشك‌هاي بالستيك دوربرد نيروي هوافضاي سپاه (تيربار موشكي) رونمايي شد. به گزارش تسنيم، سرلشكر سلامي در همين رابطه گفت: پرواز موشك‌هاي ما پيكره دشمن را مي‌لرزاند و قدرت موشك ما ضامن عقب‌نشيني دشمنان است. او گفت: اين ستون مستحكم خيمه بازدارندگي و دفاع اطمينان‌بخش نظام ما و قدرتي مهيب است كه با آن اراده سياسي نظام به دشمن نشان داده شده و در صورت نياز به او تحميل مي‌شود.