بلیط هواپیما

برنامه‌هاي من براي هيات

نظارت بر مطبوعات
1- انتخابات نماينده مديران مسوول در هيات نظارت بر مطبوعات، بار ديگر از راه رسيد؛ انتخاباتي كه يكي از جلوه‌هاي رقابت‌هاي صنفي است و با توجه به پيشتاز بودن رسانه‌ها در حوزه آگاهي رساني و قرار داشتن در معرض مشاهده جامعه، مشاركت در آن اهميتي دو چندان مي‌يابد. هيات نظارت بر مطبوعات به واسطه نظام انتشار رسانه‌اي ايران كه نظامي مبتني بر اخذ مجوز است و همچنين مسووليت‌هاي قضايي واگذار شده به آن، از جايگاهي مهم، حساس و ظريف در فعاليت‌هاي رسانه‌اي كشور برخوردار است. اين نهاد فراقوه‌اي گرچه براي نظارت بر فعاليت صنف رسانه‌اي ايجاد شده اما در تركيب، وزن اعضاي دولتي و حاكميتي بر اعضاي مدني تفوق دارد. در واقع بر اساس قانون، يكي از اعضاي هفت نفره هيات نظارت بر مطبوعات، از ميان مديران مسوول رسانه‌ها و با راي مستقيم آنها برگزيده مي‌شود. حيات رسانه با مجوز و تأييد صلاحيت از سوي هيات نظارت آغاز مي‌شود و در طول حيات نيز بر بقاي شرايط تبصره ماده «11» و عدم تحقق يكي از موارد مندرج در مواد «6» و «7» ق م نظارت دارد. اين هيات در موارد احراز تخلف، مي‌تواند رسانه‌ها را از ادامه كار خود باز دارد.
2- نام هيات نظارت بر مطبوعات متاسفانه بيشتر در زمان توقيف مطبوعات شنيده مي‌شود. در حالي كه به باور من، اين بايد آخرين ويژگي‌اي باشد كه از اين هيات شناخته مي‌شود. اين نهادينه‌كردن آزادي مسوولانه است كه بايد‌ شناسه و معرف و همزاد نام اين هيات باشد. رسانه‌ها انعكاس‌دهنده ديدگاه جامعه هستند و بر دولتمردان نظارت دارند و به‌همين‌دليل به نگهبانان جامعه شهرت يافته‌اند. هيات نظارت بر مطبوعات نيز ناظر بر اين نگهبانان جامعه است؛ يعني با نظارت خود مي‌تواند آزادي بيان را تقويت كند. اين هيات با توجه به مسووليت‌هايي كه قانون بر عهده آن نهاده و ظرفيت ‌و نقشي كه در پايش فضاي رسانه و اعطاي مجوز به نشريات براي آن ترسيم شده است، حتما مي‌تواند در رشد فرهنگ و ارتقاي سطح آگاهي جامعه‌، موثر عمل كند. اينها جملات شعاري يا آغازي رسمي براي سخناني تكراري نيست. 
3- تركيب اعضاي محترم هيات، براساس قانون تعيين شده است و شايد به باور برخي، حضور يا عدم حضور يك فرد، اثرچنداني بر جهت‌گيري‌هاي آن نداشته باشد. اما من بر اساس تجربه ساليان سال كار رسانه‌اي در سطح دانشگاهي، محلي و ملي  معتقدم مديران مسوول نشريات، خبرگزاري‌ها و پايگاه‌هاي خبري ظرفيت‌هايي دارند كه انتخاب يك نماينده واقعي مي‌تواند آن را بالفعل كند. نماينده‌اي كه با ويژگي‌هاي منحصربه‌فرد مديران مسوول رسانه‌هاي كشور و ظرفيت‌هاي آنان، مطابقت داشته و اززير و بم دشواري‌هاي كار در اين حوزه به خوبي آگاه باشد. 

5- در صورت كسب افتخار نمايندگي مديران محترم مسوول در اين هيات، اقداماتي را آغاز خواهم كرد كه تصور مي‌كنم، همه ما با هر گرايش و اعتقادي، از نبود آن در دوره‌هاي گذشته گله‌مند بوديم. 
اين اقدامات به صورت تيتر‌وار تقديم مي‌شود: 
- ايجاد يك سامانه براي ارتباط با همه مديران مسوول و دريافت ديدگاه‌ها و حتي گفت‌وگو با آنان به دليل گستره توزيع وسيع نشريات در سطح كشور پهناور عزيزمان
- ارايه گزارش فصلي مكتوب از عملكرد هيات نظارت به مديران
- پيگيري فعال مسائل رسانه‌ها و دنبال‌كردن مسائل صرفا از زاويه صنفي فارغ از ديدگاه و برنامه سياسي هر رسانه
- ارتباط منظم و تقويت شده با رسانه‌هاي برخط اعم از خبرگزاري‌ها و پايگاه‌هاي خبري و مدنظر قرار گرفتن دغدغه‌هاي متفاوت صنفي آنان و حضور در جلسات
- تعامل فعال با تمامي اعضاي هيات نظارت در چارچوب قوانين و مقررات براي رشد و توسعه جامعه مطبوعاتي كشور
- برگزاري جلسات هم‌انديشي دوره‌اي بين مديران رسانه‌ها و اعضاي هيات نظارت بر مطبوعات حتي‌الامكان به صورت چرخشي با حضور در رسانه‌هايي كه ظرفيت فيزيكي اين جلسات را دارند.
- پيگيري ايجاد سازوكاري براي مديران رسانه‌ها و دفاع از خود در راستاي كاهش پرونده‌هاي قضايي و رفع ابهامات ايجاد شده براي هيات نظارت توسط خود مديران مسوول
- تلاش براي تسريع ساز و كار رسيدگي به درخواست‌هاي مجوز و تسهيل در اين زمينه
6- در دوره‌هاي اخير و البته در دوره گذشته، نحوه انتخاب نماينده مديران مسوول رسانه‌ها به گونه‌اي بوده كه شرايط لازم براي برگزاري يك رقابت عادلانه و منطقي از بين رفته بود و با وجود شرايط ناعادلانه و نابرابر، باتوجه به درخواست جمعي از مديران رسانه‌هاي كشور و در راستاي تفكيك نماينده دولت از بخش خصوصي در اين هيات و اصل بديهي گردش مسووليت‌ها، اينجانب وارد ميدان رقابت شده و انسجام قابل توجهي نيز بين مديران مسوول همه رسانه‌هاي مستقل براي دفاع از جايگاه نماينده خودشكل گرفت كه بار ديگر از يكايك آنان تقدير مي‌كنم. اين‌بار انتظار مي‌رود مجموعه دولت و وزارت فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي فرصت، امكانات و شرايط را براي تمامي نامزدها به شكل عادلانه تقسيم كند و امكان انتخابات رقابتي فراهم شود. در پايان از همكاران واجد شرايط در انتخابات درخواست مي‌كنم با حضور در اين عرصه مهم، حركتي جمعي را كه با هم آغاز كرده‌ايم، به نقطه نهايي برسانند. از اصطلاح نقطه پاياني استفاده نمي‌كنم چرا كه از فرداي انتخابات، ارتباط تنگاتنگ ما براي آسيب‌شناسي وضع موجود و فعال‌كردن همه ظرفيت‌هايي كه اين هيات مي‌تواند براي بهبود شرايط رسانه‌هاي كشور ايجاد كند، تازه آغاز خواهد شد.درد مشترك رسانه‌ها، فارغ از هر خط‌كشي سياسي و جناحي، همدلي، همزباني و همراهي براي درمان زخم‌هاي پيكر اين جامعه فرهيخته و تاثيرگذار در ايران است.