ارکستر ناهماهنگ

 
 
 
 
هرچقدر اينجانب اين دستورالعمل را خواندم، نه‌تنها چيزي عايدم نشد بلکه بر حيرتم افزوده شد. اگر تهران تعطيل مي‌شود، يعني قرار است که تهران دو هفته تعطيل باشد، پس چرا ادارات و محاکم دادگستري و امثالهم باز هستند، آن هم بعضي از جاها مانند دادسراها که هميشه درگير ازدحام است. واقع قضيه اين است؛ آمار مرگ‌وميرها اين روزها در کشورمان چنان رشد صعودي داشته است که مسئولان مربوطه را به فراست انداخته که در رابطه با کرونا بايد تصميم اساسي اتخاذ کنند. هفته پيش روساي دانشگاه‌هاي علوم پزشکي سراسر کشور طي بيانيه‌اي به بحران کرونا و حساسيت زايدالوصف آن اشاره کرده و از دولت تقاضاي تعطيلي قاطع همه شهرها را کردند. تجربه و عملکرد مبتني بر ماه‌ها تحقيق و بررسي از سوي ساير کشورهايي که در برخورد با معضل کرونا موفق عمل کرده‌اند، نشان داده است که ويروس کرونا با اين تعطيلي‌هاي نيم‌بند و تصميمات غيرشفاف هرگز نه‌تنها از بين نخواهد رفت که بلکه به روند صعودي خود ادامه خواهد داد. اغلب مردم در اين رابطه سوال مي‌کنند که تعطيلي دوهفته‌اي واحدهاي نظير کله‌پزي و خشکشويي يا کابينت‌سازي و امثالهم چگونه مي‌تواند جلوي پيشرفت وحشتناک اين بيماري مهلک را که عامه مردم را در شطرنج زندگي خويش دچار آچمز کرده است، بگيرد؟ از قديم گفته‌اند؛ يا رومي روم يا زنگي زنگ، چه مي‌شود که دولت دو هفته مملکت را به‌جز موارد خاص خدماتي که همه مي‌دانيم، کلا تعطيل نمايد و چه مي‌شود با کمک به اقشار آسيب‌پذير طي اين دو هفته آنها ياري شوند تا شاهد سيل نزولي اين بيماري در جامعه شويم. نکته مبهم اين دستورالعمل نحوه تردد اتومبيل‌ها ميان مراکز استان‌ها و شهرستان‌هاست که خود مانند ساير مواردي که در دستورالعمل آمده است، طبعا مشکلات فراواني براي مردم ايجاد خواهد کرد. به عنوان مثال، کسي که از تهران براي کاري فوري مي‌خواهد به کاشان برود، چگونه بايد برود؟ اگر با اتوبوس برود که خود مي‌دانيم، نقليه‌هاي عمومي منشا انتقال ويروس به مسافران هستند و وسايل شخصي هم که ترددشان ممنوع است و هزاران مشکل ديگر که در اين مقال مختصر نمي‌گنجد. جالب است که در ستاد ملي مبارزه با کرونا، متخصصاني هستند که آنها هم از دست تصميم‌گيري‌هاي مبهم ستاد، انتقاد داشته‌اند. نکته آخر و مهم اينکه اگر قرار است مردم و همه نهادها و سازمان‌ها هماهنگي و همکاري لازم با ستاد ملي مبارزه با کرونا داشته باشند که قطعا اينگونه هست، و اين همکاري و همراهي را به ارکستري شبيه مي‌کنيم که ليدر آن ارکستر ستاد مذکور است و طبعا مي‌بايستي دستورالعمل‌ها و تصميم‌گيري‌ها و هرگونه دستورات و پيشنهادهاي اين ستاد، کاملا شفاف، عملي، قاطع و به‌گونه‌اي باشد که عامه مردم و همه سازمان‌ها و نهادها و ادارات بتوانند بدون سردرگمي از آن اطاعت کنند و شاهد بي‌نظمي در نواختن سازي نباشيم که عاقبت صداي اين ساز درهم و برهم، از جايي شنيده نخواهد شد و راهي به جايي نخواهد برد.