قاصدک 24

هشتمین همایش ملی مهندسی مالی با حمایت بانک صادرات ایران برگزار شد


هشتمین همایش ملی مهندسی مالی با حمایت بانک صادرات ایران با سخنرانی کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی به صورت برخط برگزار شد.

به گزارش تجارت به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، هشتمین کنفرانس ملی مهندسی مالی به صورت وبکنفرانس با موضوع «ادغام و اکتساب» (Mergers & Acquisition) با انگیزه بسترسازی برای تحقق اهداف تولید داخل و ایجاد اشتغال در سال جهش تولید و ارائه مدل و راهکارهای نوین در اشتراکگذاری کسب و کارها با حمایت بانک صادرات ایران برگزار شد.

در این همایش که به صورت غیرحضوری و از طریق فضای وب برگزار شد، فرهاد حنیفی، معاون نظارت و ارزیابی بانک مرکزی و حسین عبده تبریزی، دبیرکل اسبق بورس، استاد دانشگاه و کارشناس بازار سرمایه به عنوان سخنرانان کلیدی به ارائه مطالبی در خصوص ادغام بانکها و مبانی و ضرورتهای ادغام در بنگاههای اقتصادی پرداختند.

فرهاد حنیفی با اشاره به ادغام پنج بانک در بانک سپه، گفت: در ١٠ سال اخیر بحث ادغام به طور جدی در متون اقتصادی و اداری کشور وارد شده و اگر صاحبان سهام بانکها نتوانند به انتظارات بانک مرکزی در بحث نظارت پاسخ مناسب بدهند، احتمال ادغام همچنان مطرح است.

وی با اشاره به نامهنگاریهای انجام شده بین مسئولان اقتصادی کشور در خصوص ادغام صورتگرفته و اخذ مجوزهای لازم، به روند شکلی انجام این ادغام با مراعات تمامی حقوق صاحبان سهام و ذینفعان در چارچوب قانون و کارگروههای مربوطه اشاره کرد و مستند سازی علمی این ادغام را تجربه خوبی برای اقتصاد کشور عنوان کرد.

معاون نظارت و ارزیابی بانک مرکزی سرمایه بانکها را مورد اشاره قرار داد و افزود: بحث افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها با جدیت مورد توجه بانک مرکزی است و خوشبختانه قدمهای خوبی از سوی بانکها برای رفع این مشکل برداشته شده است. حسین عبده تبریزی نیز در این وبکنفرانس با تشریح روشها و انگیزههای علمی ادغام و تملیک در جهان، گفت: دلیل اصلی و محوری ادغام در بنگاههای اقتصادی همافزایی (synergy) است که اصولا باید برای جامعه رفاه ایجاد کند.

وی افزود: روند ادغام و تملیک عموما به دلیل کاهش مقررات دست و پا گیر، تغییرات فنی و فناورانه و گاهی نیز به دلیل تحولات اقتصادی در یک جامعه سرعت میگیرد. با اینکه عمدتا هدف اصلی همافزایی است اما ممکن است به دلایلی مانند کاهش دامنه ریسک، افزایش قدرت در بازار، بهبود ساختار مالی، فرار مالیاتی، خرید زیر قیمت شرکتها و حتی گاهی ایجاد یک امپراطوری اقتصادی در جوامع این روند سرعت بیشتری به خود بگیرد. این کارشناس اقتصادی به دو رویکرد «دوستانه» و «خصمانه» در روند ادغام و تملیک در اقتصاد اشاره کرد و تاکید کرد: برای تحقق ادغام باید دیدگاه استراتژیک وجود داشته باشد، اهداف و مسیرها روشن باشد و سبد کسب و کار در این میان مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی با اشاره به مراحل رشد ارگانیک یک بنگاه اقتصادی، اظهار کرد: یک بنگاه از طریق تولید محصولات جدید، ورود به بازار جدید، گسترش بازار و افزایش سهم از بازار رشد ارگانیک خود را طی میکند و معمولا استراتژی تملک در مقابل رشد ارگانیک به صورت مقایسه ارزش فعلی خالص رشد ارگانیک در مقابل ارزش فعلی خالص ادغام مورد توجه مدیران بنگاهها قرار میگیرد.

در بخش رونمایی از کتب و دستاوردها در این وبکنفرانس مقاله میثم علی محمدی، کارشناس مالی اداره کل تحقیقات و برنامهریزی بانک صادرات ایران با عنوان «تحلیلی بر ریسکهای ادغام و تملیک و مدیریت آن بر اساس مدل فیش بان» ارائه شد و مورد توجه قرار گرفت.