شفافسازی ایران درباره فعالیتهای هسته ای اعلام نشده


مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی مدعی است ارزیابیها در خصوص عدم وجود فعالیتها و مواد هستهای اعلام نشده از سوی ایران، همچنان ادامه دارد.

به گزارش مهر از وبگاه آژانس بینالمللی انرژی اتمی، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در نشست شورای حکام با اشاره به سفر ماه آگوست به تهران، گفت: توافقی که در این سفر حاصل شد؛ افزایش همکاری و اعتماد متقابل را در پی داشت.

با این حال وی مدعی شد که این تفاهم مهم درباره (رفع) مشکلات رویهای (روندهای بازرسی) بود و نه مواد مورد بازرسی.

وی در ادامه این ادعا افزود: اکنون ضروری است که ایران درباره فعالیتهای هستهای اعلام نشده خود، شفاف سازی کند. گروسی در این باره مدعی شد: آژانس تحت توافق پادمانی، به راستیآزمایی عدم انحراف ایران از مواد هستهای اعلام شده ادامه میدهد. (اما) ایران باید درباره وجود چندین ذره اورانیوم با منشاء انسانی در یکی از سایتهای پیشتر اعلام نشده خود، توضیح کامل و شفافی بدهد تا نگرانیها درباره صحت و کامل بودن توافقات پادمانی برطرف شود. ارزیابیها در خصوص عدم وجود فعالیتها و مواد هستهای اعلام نشده، همچنان ادامه دارد.

اظهارات گروسی در حالی عنوان شد که میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در نهادهای بینالمللی مستقر در وین، ساعاتی پیش، طی یک پیام توئیتری با اعلام خبر آغاز نشست فصلی شورای حکام، گفت که این بار، مسئله پادمانی ایران در دستور کار نشست نیست چرا که آژانس به خواست خود مبنی بر بازدید از دو سایت ایرانی رسیده است.