رئیس‌جمهوری که در دولتش تنهاست

ادامه سخن روز/ خروج از اين وضعيت انفعالي رسالت دولتمردان در تمام سطوح است. اگر سياست داخلي و خارجي را ادامه و مکمل هم بدانيم، دولت نيازمند عبور از سياست انفعالي به سياست رسانه‌اي قوي و تقويت مناسبات خود با جامعه جنبشي بهبودخواه است. به زبان درآمدن دولتمردان، نخبگان سياسي و اصلاح‌جويان را در دفاع از سياست‌هاي اصلاحي انگيزه‌اي وافر خواهد بخشيد‌. در اين راستا متوليان سياست داخله، مشاوران رئيس‌جمهور، روابط‌عمومي‌هاي نهادهاي دولتي، استانداران، حوزه‌هاي معاونت‌هاي سياسي استانداران، فرمانداران و.‌.. براي بازنمايي مختصات وضعيت و بازگويي سياست‌هاي رياست محترم جمهور وظيفه‌اي اخلاقي و سياسي برعهده دارند.