لزوم کاهش تورم به جای کمرنگ کردن صفر اسکناس ها


رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت به دنبال ایجاد فضای روانی در کشور با کمرنگ کردن صفرها در پولهای ملی است.

محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با تسنیم، با اشاره به آخرین وضعیت بررسی لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی در این کمیسیون، گفت: این لایحه از سوی دولت به مجلس دهم ارائه و تصویب شد و از سوی شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد شده است که در کمیسیون در حال بررسی و رفع آنها هستیم.

وی با بیان اینکه لایحه ای که دولت به مجلس ارائه کرده بود دارای ۲ سرفصل بود، ادامه داد:دولت اعتقاد دارد که حذف چهار صفر از پول ملی به صورت شکلی و ساختاری دارای اثرات مثبتی است، در همه کشورها که آثار تورم شدید می شود این کار صورت می گیرد.

نماینده کرمان تصریح کرد: یکی از راهکارهایی که میتوان از طریق آن حسابهای ملی را نگهداری کرد و از کاهش ارزش پول ملی جلوگیری کرد حذف صفر است که بر این اساس دولت لایحهای را به مجلس ارائه کرده بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه حذف صفر از پول ملی به سادهسازی حسابها و نحوه محاسبات حسابهای ملی کمک میکند، عنوان کرد: دلیل اصلی که باعث می شود تورم به صورت مستمر در کشور وجود داشته باشد و ارزش پول ملی کاهش پیدا کند و منجر به حذف صفر شود بیتوجهی به سیاستهای پولی و مالی است.

پور ابراهیمی با بیان اینکه دولت باید به دنبال خاموش کردن موتور تولید صفر که تورم است، باشد، اظهار داشت: یکی از دلایلی که منجر به تولید صفر در اقتصاد کشور میشود به طور نمونه شوک ارزی است که به دلیل ناکارآمدی ها در حوزه ارزی است که باید این موضوعات را کنترل کرد.

وی درباره کمرنگ شدن صفرها در اسکناس هایی که جدیداً از سوی بانک مرکزی منتشر شده است نیز، گفت: دولت به دنبال ایجاد فضای روانی در کشور با کمرنگ کردن صفرها در پولهای ملی است تا فضایی را ایجاد کند تا در آینده بتواند به راحتی این موضوع را اجرایی کند.