بانک صادرات ایران ۸۵ هزار عروس و داماد را به خانه بخت فرستاد


 

بانک صادرات ایران با پرداخت ٤٤ هزار میلیارد ریال وام قرضالحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه، بیش از ٨٥ هزار نفر را طی هشت ماه اول سال ٩٩ به خانه بخت فرستاد.

به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، تعداد ٨٥ هزار و ١٥٣ عروس و داماد از ابتدای فروردین تا پایان آبان ماه سال ٩٩ از بیش از ٤٤ هزار و ١٨٧ میلیارد ریال وام قرضالحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه این بانک برخوردار شدند.

طی مدت یادشده، به ترتیب استانهای تهران، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان، آذربایجان شرقی، مازندران، هرمزگان، فارس، سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی ١٠ استان دارای بیشترین میزان دریافت وام قرضالحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه بانک صادرات ایران بودهاند.

بر اساس این گزارش، در استان تهران، ١١ هزار و ٣٦٦ عروس و داماد در ٨ ماه آغازین سال ٩٩ درمجموع نزدیک به ٦ هزار میلیارد ریال از شعب بانک صادرات ایران وام قرضالحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه دریافت کردهاند.

روند پرداخت وام قرضالحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه در بانک صادرات ایران طی سالهای گذشته بهصورت مستمر انجامشده و نقش مهمی در عمل به مسئولیت اجتماعی و حمایت از تشویق ازدواج جوانان داشته بهنحویکه این بانک از ابتدای سال ٩٧ تا پایان سال ٩٨ با پرداخت ٥٣ هزار میلیارد ریال وام قرضالحسنه، زمینه ازدواج ٢٢٩ هزار و ٢٥١ عروس و داماد را فراهم کرده بود.