در مورد خودرو که نتوانستید حداقل قیمت لبنیات را کنترل کنید

بنده چندین نوبت همینجا در مورد پشت پرده صنعت خودروسازی کشور نوشتم و عرض کردم اگر واقعا مسئولان مرتبط دلسوز مردم هستند بروند سراغ مافیای خودرو در کشور و خود و جامعه را مشغول حواشی بی‌فایده نکنند.لیکن اکنون برای من و بسیاری ثابت و مسجل شده مسئول اجرا،مسئول ناظر و تولید‌کننده

با هم پیمان همکاری و مودت بسته‌اند و شاید در رسانه‌ها بعضا نقدی و نِقی مطرح کنند ولی در نهایت با دو جلسه و چند امتیاز رد وبدل نمودن شرایط عادی می‌شود.الغرض اینکه دیگر در مورد خودرو و خودروسازی گفتن و نوشتن در ایران تکرار مکررات است و اگر بنای اصلاح باشد بایستی این باور بین مسئولان به وجود بیاید ولاغیر.فلذا آب در هاون نکوبیم در این روزهای خاکستری و تلخ!
بهرحال بسیاری از متفاوت شدن شرایط خودروسازی در کشور ناامید شدند اما‌
ای کاش مسئولان حالا که قدرت شان به خودروسازها نمی‌رسد و یا دلشان نمی‌خواهد زیاد به آن‌ها سخت بگیرند حداقل فکری به حال وضعیت اسفبار لبنیات کنند.اگر اخبار را رصد کرده باشید حداقل در هفته یک یا دوبار اخبار افزایش قیمت لبنیات رسانه‌ای می‌شود و این یعنی به صورت رسمی و غیررسمی شرکت‌های لبنیاتی برای سودجویی بیشتر و سوء استفاده از شرایط موجود قیمت‌ها را بالا و بالا می‌برند.مثل ماجرای خودرو در این مورد هم هر زمان قیمت لبنیات افزایش می‌یابد چند نماینده مجلس مصاحبه می‌کنند و به اصطلاح به دستگاه‌های اجرایی نهیب می‌زنند که این چه وضع گرانی است؟بعد از یکی دو روز هم این موضوع فراموش می‌شود و دوباره با اعلام گرانی مجدد لبنیات بازهم این روند تکرار می‌شود.البته از حق نباید گذشت که چند مقام دولتی عالی‌رتبه نیز نطق می‌کنند و تاکید می‌نمایند که «نباید گران می‌شد!» کارشناسان پزشکی در مورد دوری جامعه از مصرف لبنیات هشدار دادند و اشاره شده جامعه ایرانی از آنجا که روز به روز پیرتر می‌شود و از آن سو نرخ زاد و ولد کاهش می‌یابد باید مصرف لبنیات در چنین جامعه‌ای حتی از استاندارد جهانی نیز بالاتر باشد تا حدودی از لحاظ پزشکی و درمانی چنین جامعه‌ای بیمه شود.اما آنچه امروز می‌بینیم خلاف این موضوع است.گرانی افسارگسیخته لبنیات و تداوم طمع شرکت‌های لبنیاتی و ایضا بی‌خیالی دولت و در نهایت ناتوانی مسئولین نظارتی از جمله نمایندگان مجلس شرایطی را ایجاد کرده که لبنیات از سبد غذایی بسیاری از خانواده‌های ایرانی خارج شده که این یک هشدار جدی است.شاید در کوتاه مدت دولت متوجه زیان این گرانی و کمبود نشود اما در بلندمدت ما با جامعه‌ای روبرو می‌شویم که هزینه‌های سنگین درمانی روی دوش دولت می‌گذارد.آن هم دولتی که دیگر نمی‌تواند مثل سابق نفت بفروشد و صندوق‌های بازنشستگی‌اش در آستانه ورشکستگی هستند.امید که مسئولان جنمی نشان دهند و مقابل سوء استفاده لبنیاتی‌ها بایستند.چه بسا ناچار شویم چند روز دیگر هم اینجا بنویسیم لبنیات نیز دست مافیاست.