نقش ارزهای دیجیتال در اقتصاد


مهدی عسگری

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

در شرایط کنونی، لزوم اصلاح فرآیندها بیش از پیش اهمیت دارد. از آنجایی که اصلاح فرآیندها لازمهی بهبود فضای کسب و کار است، هیات مقررات زدایی باید اقدامات مشخصی را برای تحقق این مهم انجام دهد، یکی از این فعالیتها باید در راستای ایجاد ضوابط لازم به منظور سرمایه گذاری در شرکتهای دانش بنیان باشد چراکه استانداردهای حسابرسی موجود تنها سرمایهگذاری بر دارایی های مشهود را شامل میشود. از سوی دیگر با تحریم های ناجوانمردانه ای رو به رو هستیم که نیاز داریم با هر ابزاری نسبت به آن و اکنش نشان دهیم و این تحریم ها دور بزنیم یا آنها را بی اثر کنیم. با توجه به شرایط تحریمی، ارزهای دیجیتال و صرافیهای مرتبط با آنها میتواند نقش مهمی را در اقتصاد داشته باشد، بر این اساس تدوین دستورالعملهای لازم جهت صدور مجوز فعالیت به صرافیهای مربوط به ارزهای دیجیتال باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. عدم اعطای مجوز جهت تاسیس صرافی جدید باعث ایجاد نوعی انحصار و خرید و فروش اینگونه مجوزها با قیمت بالا در بازار شده که این امر میتواند مشکلات عدیده اقتصادی را به دنبال داشته باشد که در این زمینه نیز راهکارهای لازم باید در نظر گرفته شود.

بالا بودن میزان سرمایه اولیه موردنیاز برای تاسیس بانکهای فراساحلی از دیگر موضوعاتی است که باید تدابیری اتخاذ شود تا تامین سرمایه اولیه برای تاسیس اینگونه بانکها در کشور (مشابه سایر کشورها) کاهش پیدا کند که این مهم نیز در شرایط تحریمی، اهمیت و کارکرد مضاعفی دارد.