از سید حسن نصرالله آموختم با صهیونیست جماعت نباید مذاکره کرد


«ماهر الاخرس» یکی از فعالان فلسطینی که از سوی رژیم صهیونیستی بازداشت شده بود در اعتراض به حبس بدون اتهامش، دست به اعتصاب غذا زد و پس از ۹۰ روز مقاومت رژیم صهیونیستی را به پذیرش خواسته‌اش
مجبور کرد و پس از گذشت ۱۰۳ روز از اعتصاب غذا از زندان‌های رژیم صهیونیستی آزاد شد. وی روز پنجشنبه هفته گذشته و پس از آزادی، در گفت وگو با شبکه خبری «المنار» اعلام کرد از مقاومت لبنان و
سید حسن نصرالله دبیرکل آن آموخته که برای آزادی خود به هیچ وجه با رژیم اشغالگر اسرائیل وارد مذاکره نشود: «از مقاومت حزب‌الله لبنان که در سال ۲۰۰۰ مذاکره را نپذیرفت و پیروز شد و اینک هیچ فشاری در دنیا نمی‌تواند حزب‌الله را به مذاکره مجبور کند، آموختم که در برابر رژیم اشغالگر مقاومت کنم و همچون حزب‌الله حق و حقوق خود را حفظ کنم». اسیر فلسطینی از همه خواست همچون حزب‌الله لبنان در برابر رژیم صهیونیستی مقاومت کنند و روش آن را در پیش گیرند.
الاخرس تاکید کرد: «ملت فلسطین به دفاع از خویشتن ادامه دهد و برای برچیدن بساط ظلم و ستم اشغالگران، منتظر جهانیان نماند. ما در سایه پایداری و جانفشانی‌هایمان پیروز خواهیم شد و آزادانه و شرافتمندانه زندگی خواهیم کرد.»

«حازم قاسم»، سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس هم پس از آزادی این طور موضع گرفت که: «ما آزادی ماهر الاخرس از زندان صهیونیستی را که یک الگوی تمام‌عیار در زمینه قدرت و صبر و استقامت فلسطینیان تا زمان تحقق اهداف و آرمان‌هایشان ارائه کرد، تبریک عرض می‌کنیم. این آزاده فلسطینی درماندگی و ناتوانی اشغالگران صهیونیست در زمینه تضعیف اراده پولادین ملت فلسطین را به تصویر کشید». از سوی دیگر، جنبش جهاد اسلامی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که نبرد عزت و کرامت که الاخرس با اعتصاب غذا آن را آغاز کرد، بهترین گواه بر این واقعیت است که ملت فلسطین هرگز تن به خفت و خواری نمی‌دهد و این ملت شیفته آزادی و رهایی از یوغ اشغالگران صهیونیست است. جبهه خلق برای آزادی فلسطین نیز تاکید کرد که نبرد پشتیبانی و حمایت از اسرای فلسطینی تا زمان آزادی آنان باید در سرلوحه برنامه‌های جنبش ملی و گروه‌های مقاومت قرار گیرد.