بودجه با نگاه به توانمندی‌های داخلی تدوين شد؛ نه نتايج انتخابات آمريكا

آرمان ملي: رئيس‌جمهور با بيان اينکه مقاومت و ايستادگي ملت ايران در برابر فشار تحريم‌ها و جنگ اقتصادي تمام‌عيار ترامپ عليه ايران، واقعيت‌هاي بزرگي را به جهان و همه بدخواهان ايران نشان داد، گفت: ترامپ ظرفيت‌ها و حقايق توانايي‌هاي جمهوري اسلامي ايران را اصلا نشناخت و برمبناي توهمات خود اقدام کرد. حسن روحاني روز سه‌شنبه در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت خاطرنشان کرد: به همه کساني که تصور مي‌کنند با اقداماتي نظير تحريم به دنبال شکست ايران هستند، توصيه مي‌کنم براي هميشه اين رويکرد غلط و شکست‌خورده را به موزه تاريخ بسپارند. رئيس‌جمهور با بيان اينکه مقاومت و ايستادگي ملت ايران در برابر فشار تحريم‌ها و جنگ اقتصادي تمام‌عيار ترامپ عليه ايران، واقعيت‌هاي بزرگي را به جهان و همه بدخواهان ايران نشان داد، گفت: ترامپ ظرفيت‌ها و حقايق توانايي‌هاي جمهوري اسلامي ايران را اصلا نشناخت و برمبناي توهمات خود اقدام کرد و ناکامي کاخ سفيد در مواجهه با ايران بعد از دو سال‌و‌نيم جنگ اقتصادي تمام‌عيار در کنار شکست سياست‌هاي بين‌المللي او از دلايل شکست ترامپ در انتخابات اخير اين کشور است. روحاني با اشاره به اقتدار و توان اقتصادي ايران به عنوان دو واقعيت مهم و تعيين‌کننده، گفت: اگرچه جنگ اقتصادي لطمات و صدمات زيادي را از جمله به معيشت مردم وارد کرد، اما امروز تحريم‌کنندگان و جنگ‌طلبان که فروپاشي اقتصاد ايران را در کوتاه‌مدت پيش‌بيني مي‌کردند درحالي کاخ سفيد را ترک مي‌کنند که ملت ايران سرافراز و پيروز در يک جنگ نابرابر اقتصادي قدرتمند‌تر از گذشته ايستاده است. رئيس‌جمهور در ادامه به ويژگي‌هاي لايحه بودجه سال 1400 اشاره کرد و گفت: مبناي تدوين و طراحي لايحه بودجه سال آينده‌، ظرفيت‌هاي اقتصادي کشور و و اقعيت‌هاي عرصه بين‌المللي بوده است و با تحليل دقيق داده‌ها و داشته‌هاي داخلي ارائه شده است .روحاني با بيان اينکه برخي منتقدان بودجه سال آينده دچار همان اشتباه راهبردي ناديده گرفتن و انکار واقعيت‌ها و توانايي اقتصادي کشور شده‌اند، گفت: برخلاف تصور و تحليل کساني که معتقدند بودجه با اتکا به اتفاقات بين‌المللي و نتايج انتخابات آمريکا تدوين شده است، بايد تاکيد کنيم بودجه 1400 دقيقا با اتکا و تکيه بر ظرفيت‌هاي اقتصادي ايران نوشته شده است. رئيس‌جمهور تصريح کرد: تلاش و برنامه‌ريزي‌هاي دولت طي اين مدت با اين هدف بوده است که خسارت‌هاي جنگ اقتصادي را تا اندازه‌اي ترميم کرده و مشکلات به‌وجود آمده ناشي از عوارض شيوع بيماري کوويد 19 براي اقشار ضعيف و کم‌درآمد جامعه را نيز مديريت کند. در اين جلسه پيرو مباحث قبلي ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، پيشنهاد‌هاي دستگاه‌هاي مرتبط درخصوص سياست‌ها و اقدامات پايدار و موثر در تثبيت و کنترل قيمت اقلام و کالاهاي اساسي موردنياز مردم و روش‌هاي حمايت معيشتي از گروه‌هاي کم‌درآمد مطرح و بررسي شد.