در انتظار ماجراجویی موافقان تحریم!

ديگر همه مردم طعم تلخ تحريم‌ها را چشيده‌اند و بسياري سيلي سخت خورده‌اند و خوب مي‌دانند که تحريم‌ها مي‌تواند زندگي‌شان را مچاله سازد. آن‌کس که تحريم‌ها را مسخره مي‌کرد حالا نعل وارونه مي‌زند و طلبکار هم شده است! مي‌توان بدون همه‌پرسي و نظرسنجي قاطعانه مدعي شد که مردم سخت در انتظار اتمام تحريم‌ها هستند و اميدوارند که مجموع رويدادهاي سياسي هرچه باشد نتيجه‌اش رفع سريع تحريم‌ها و بازگشت آرامش به اقتصاد کشور شود و اين بديهي است. با اين حال هستند کساني که از سوي مردم سخن مي‌گويند و بر بديهيات روشن خط بطلان مي‌کشند، گويي ايرانيان از وضع موجود راضيند و دوست مي‌دارند که بقال سرکوچه هر روز برچسب قيمت‌ها را عوض کند و عددها مرتبا اوج بگيرند؟ مردم دوست دارند تا در قبال شعارهاي مفت و مجاني که عده‌اي بلاانقطاع سرمي‌دهند و هل من مبارز مي‌طلبند هر روز جيب‌هايشان خالي‌تر شود و از آينده نزديک هم بترسند؟ گويا مردم به افراطيون وکالت تام و تمام داده‌اند که با سرنوشتشان بازي کنند و با انواع ابتکارات و ابداعات هر روزنه گشايشي که باز مي‌شود به دست مبارکشان بسته شود! مردم کيف مي‌کنند که دربرابر هيولاي کرونا دولتشان براي خريد واکسن هم دچار مشکل جدي شود و اين هراس ايجاد شود که ايران جزء آخرين کشورهايي باشد که اتباعش را در مقابل کرونا ايمن مي‌کند! افزون بر آن به نظر مي‌رسد که مردم حداقل طي چند سال گذشته و مشاهده انواع رخدادها و بازي‌هاي سياسي موافقان و مخالفان تحريم‌ها را هم خوب شناخته‌اند و با دلي اندوهگين و سينه‌اي پر از خشم به حوادث مي‌نگرند. متاسفانه در داخل و خارج کشور بسيارند جريان‌ها و دولت‌ها و سياسيوني که از قضا صاحب قدرت و ثروت و رسانه هم هستند که آشکار يا پنهان با رفع تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران مخالفند و حالا که نسيمي وزيدن گرفته و امکانش پيش آمده است همه مساعي خود را گرد آورده‌اند بلکه همه را در مقابل عمل انجام‌شده قرار دهند و با افزودن تشنج و تخاصم در منطقه امکان احياي برجام را از بين ببرند. اسرائيل و عربستان رسما در اين راه مي‌کوشند و از پررنگ شدن نقش مثبت و سازنده کشورمان در منطقه و خصوصا نفوذ آرامش در ايران و تحرک اقتصادي هراس دارند. آنان واقعا ايران را پر از تناقض و درگيري و تشنج و التهاب و اغتشاش مي‌خواهند و منافع خويش را در انزواي تهران مي‌بينند. جالب اينکه افراطيون داخلي چنان هيزم‌بيار تنور گرم اهداف ايران‌ستيزان مي‌شوند که گويي ميانشان عهدي نانوشته وجود دارد و مرتبا به يکديگر پاس گل مي‌دهند! حمله به سفارتخانه عربستان در تهران نمونه بارز اين عهد نانوشته بود که هزينه‌هاي عظيمي از جيب ملت مظلوم ايران بابت آن پرداخت شد. بعدها وقتي آقاي ترامپ آمد، بار همه ايران‌ستيزان را به‌تنهايي به دوش کشيد و طرف‌هاي ديگر نياز نمي‌ديدند که اقدام کنند و همراستا بودنشان با او را عيان سازند ولي حالا که او در حال رفتن است کاملا روشن است که دست‌هاي اختلاف‌افکن و تشنج‌ساز و تحريم‌خواه به‌کار افتاده‌اند و به‌سرعت تلاش مي‌کنند تا جاي او را در ضربه زدن به ملت ايران پر کنند. کاملا روشن است که باز هم بايد منتظر انواع حوادث در داخل و خارج کشور باشيم تا اگر احياي برجام بخوانيد رفع تحريم‌ها به تحقق نزديک شود،...
حداقل در آن تاخير اندازند و در اين ميان برايشان مهم نيست که ايرانيان در اين فاصله دچار چه ميزان از مشقت و مرارت مي‌شوند. در کنار موافقان تحريم مردم ايران، براندازان هم هستند که آمال و آرزوهايشان را با استحکام و آرامش داخلي بربادرفته مي‌بينند و اگر کاري در تخريب و آتش‌افروزي از دستشان برمي‌آيد از آن دريغ نمي‌کنند. در واقع ايرانيان در بد زمانه‌اي قرار گرفته و با پيچيدگي‌هاي انبوه روبه‌رو هستند. هنوز در ابتداي بازگشت برجام قرار نگرفته‌ايم که همايش تجاري ايران و اروپا لغو شد و نگراني‌ها را برانگيخت. صبري سخت و طاقت‌فرسا مي‌خواهد که دستان خيرخواهان و دلسوزان کشور بسته و از هرسو تيرهاي زهرآگين بلا و نامردمي مي‌بارد. اما در کوران همين حوادث و مصائب است که ملتي حافظه تاريخي پيوسته و آگاهي‌هاي لازم را کسب مي‌کند و رموز پيشرفت و توسعه را از بر مي‌شود. به نظر مي‌رسد در حال حاضر مردم مصالح خود را مي‌دانند و خوب مي‌دانند که توسعه و سربلندي کشور از طريق تعامل سازنده با جهان ميسر است. اگر جز اين باشد مخالفان برجام و موافقان تحريم راهي نشان دهند تا در اين زمينه مردم به اظهارنظر بپردازند. چنانچه پاسخ قاطع و تاريخي دريافت نکردند نه‌تنها از برجام خارج شويم که به قول رئيس‌جمهور با دنيا اعلام جنگ جهاني کنيم !