آقای رئیسی بسم‌ا...

خبر تلخ بود و مشمئزکننده، سربازي در بابل به‌خاطر انجام وظيفه، کتک مي‌خورد و رسانه‌ها و شبکه‌هاي اجتماعي به اين امر واکنش نشان مي‌دهند. جريان از اين قرار است که سربازي در دادگستري بابلسر به‌دليل پوشيدن ماسک توسط بازپرس دادسرا و عدم شناخت ايشان، از وي کارت شناسايي مطالبه مي‌کند که با واکنش جناب بازپرس مواجه مي‌شود و او را ضرب و شتم مي‌کند. متعاقب آن اين خبر در فضاي عمومي بازتاب گسترده‌اي پيدا مي‌کند و رسانه‌ها و صداوسيما به‌عنوان يک مطالبه جدي به آن واکنش نشان مي‌دهند. پس از انتشار اين خبر ستاد کل نيروهاي مسلح موضوع را در دستورکار قرار داد و در همين راستا رئيس اداره سرمايه انساني سرباز اين ستاد گفت: رئيس اداره سرمايه انساني سرباز ستاد کل نيروهاي مسلح با اشاره به رضايت شخصي سرباز بابلي از فردي که رفتار نامناسبي با او داشت، اظهار کرد: ستادکل نيروهاي مسلح رسيدگي به اين موضوع را وظيفه خود مي‌داند و درهمين راستا موضوع به رياست قوه قضائيه نيز منعکس شده و ما منتظر اعلام نتيجه ازسوي ايشان هستيم. امير غلامرضا رحيمي‌پور درباره آخرين جزييات ضرب و شتم سرباز بابلي گفت: اداره سرباز ستادکل نيروهاي مسلح پس از اينکه از اين موضوع باخبر شد، بلافاصله اقدامات خود را براي رسيدگي به آن آغاز کرد. وي با بيان اينکه متاسفانه در پيگيري‌هاي بعدي مشخص شد که گزارش واصله درست است، ادامه داد: بلافاصله درخواست داديم تا جلسه‌اي با حضور رياست دادگستري استان مازندران، کارمند خاطي و سرباز جوان و خانواده‌اش تشکيل شود و در آن جلسه فرد خاطي از سرباز عذرخواهي کرد و موضوع از جنبه شخصي حل و فصل شد. امير رحيمي‌پور با بيان اينکه اداره سرمايه انساني سرباز ستاد کل نيروهاي مسلح همچنان در حال پيگيري است، گفت: ستادکل نيروهاي مسلح رسيدگي به اين موضوع را وظيفه خود مي‌داند، در همين راستا، موضوع به رياست قوه قضائيه نيز منعکس شده و ما منتظر اعلام نتيجه از سوي ايشان هم هستيم. وي تاکيد کرد: اين سرباز به وظيفه خود عمل کرده و اتفاقا وظيفه‌اش را نيز به‌درستي انجام داده است. او در حين انجام وظيفه لباس نظامي و خدمت به تن داشته و به همين دليل موضوع از جنبه و بعد سازماني نيز درحال پيگيري است. پس از آنکه ستاد کل نيروهاي مسلح موضوع ضرب و شتم سرباز را تاييد کرد و بازپرس هم به‌خاطر تقصيرش عذرخواهي کرد و اينکه ستاد کل هم از رئيس قوه قضائيه درخواست کرده است که به اين امر واکنش نشان دهد و از طرفي سرباز مذکور فقط از حيث جنبه خصوصي اعلام رضايت کرده است، افکار عمومي منتظر اقدام رئيس قوه قضائيه هستند، پس بسم‌ا...، تا مردم همواره دستگاه قضايي را ملجا و پناهگاه انسان‌هاي ستمديده بدانند.