سازه‌ای برای احیای نگین ایرانرضا اردکانیان
وزیر نیرو

هفته ســـی‌وچـــهارم پویــش هر هفتـــه_الـف_ب_ایـــــــران با افتتاح‌ طرح‌هایی در استان‌های آذربایجان غربـــی، اصـفهـــــان، مازندران و اردبیل در روز پنـــجشــــــنبه یازدهم دی‌ماه با آغاز بهره‌برداری از طرح‌هایی در هر دو حوزه آب و برق دنبال خواهد شد. سد کانی‌سیب و شبکه اصلی آبیاری و زهکشی کرم‌آباد با وسعت 8400 هکتار، مهم‌ترین طرح‌های این هفته است. تلاش برای احیای دریاچه ارومیه از مهم‌ترین اقدامات محیط‌زیستی دولت تدبیر و امید بوده و طرح انتقال از سد کانی‌سیب به دریاچه نیز از جمله مهم‌ترین اقدامات سازه‌ای وزارت نیرو در این زمینه بوده است. سد کانی‌سیب با حجم مخزن 220 میلیون مترمکعب و طرح انتقال آب از سد کانی‌سیب به دریاچه ارومیه، در محدوده جنوب استان آذربایجان غربی و در شهرستان‌های پیرانشهر و نقده، برای مهار و تنظیم 713 میلیون مترمکعب و انتقال سالانه 600 میلیون مترمکعب آب به دریاچه ارومیه اجرا شده است.