حمله و انکار حمله، راهبرد جنگی جدید طالبان

سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان ترورهای هدفمند اخیر در شهر کابل را تلاش‌های گروه طالبان به منظور گرفتن امتیاز بیشتر در مذاکرات صلح دانست. به گزارش ایسنا به نقل از آناتولی، صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با انتشار پیامی در حساب توئیتر خود اعلام کرد: "حملات تروریستی و قتل‌های هدفمند اخیر در شهر کابل راهبرد جنگی گروه طالبان برای کسب امتیاز بیشتر در مذاکرات صلح است". وی با تاکید بر اینکه حمله و انکار بخشی از راهبردهای صلح گروه طالبان است، نوشت: "حملات تروریستی هدفمند طی هفته‌های اخیر در شهر کابل به عنوان راهبرد جنگی گروه طالبان با هدف ایجاد ترس، وحشت، دهشت افکنی، ناامیدی و فاصله‌‌اندازی میان مردم و دولت صورت می‌گیرد". سخنگوی رئیس‌جمهوری افغانستان افزود: "حمله و انکار، بخشی از استراتژی به اصطلاح صلح طالبان است که تلاش می‌شود تا نظام افغانستان در ذهنیت عامه ملی و ‌جهانی، تضعیف شود و طالبان را به امید کاذب شان که در مذاکرات دست بالا داشته باشند، نزدیک کند. این استراتژی طالبان به جز افزایش نفرت مردم نسبت به آن‌ها، چیز دیگری به دست نخواهد آورد".