کرونا و این هوای سمی!

همه حواس‌ها متوجه کرونا و واکسن است و گویی کسی از مسئولان حوصله ندارد به موضوع دیگری بپردازد.این درحالیست که مثل روز روشن است مشکل آلودگی هوای تهران کمتر از مسئله کرونا نیست و چه بسا اگر بررسی دقیقی صورت گیرد هر روز این هوا چندین برابر کووید19 جان هموطنان مان را می‌گیرد.
درکنار مشکل لاینحل آلودگی هوا، موضوعی که بیشتر این مسئله را وخیم می‌کند یکدل نبودن مسئولان در این خصوص است.کشورهای توسعه یافته توانسته‌اند با راهکارهای علمی دراین باره به راه حل‌هایی برسند اما اینجا متاسفانه به جای تدبیر هر روز بر شدت جدل‌های مسئولان مرتبط افزوده می‌شود.
به طوریکه طی چند روز گذشته نه شهرداری زیر بار رفته و نه دولت.هر کدام دیگری را متهم می‌کند و مشخص است در نهایت نیز قرار نیست اتفاق خاصی بیفتد و به قول آن مقام محترم، باید صرفا دعا کنیم بادی بیاید،بارندگی شود،هوا گرم شود،سوخت مازوت استفاده نشود و... تا در نهایت قدری هوای پایتخت قابل تحمل گردد.
می دانم!شما هم مثل من و بسیاری این روزها پشت ماسک سه لایه به سختی نفس می‌کشید.هوایی هم که از لابه لای ماسک وارد ریه‌های شما می‌شود قطعا سمی است.به همین دلیل هم خلق تان تنگ است و سر دردی همواره با شماست.آنها که بیماری زمینه‌ای دارند که دیگر بدتر.خدا به فریاد بیماران قلبی و دیابتی برسد.

حقیقتا نمی‌دانم چه عرض کنم. راه مفری نیست گویا. در گوش مسئولان پنبه است.
میخ آهنی هم که در سنگ نمی‌رود.فلذا ناچاریم صرفا از خداوند بزرگوار بخواهیم فرجی کند تا شرایط قدری تغییر نماید.دوستی درست گفت:اگر از کرونا نمیریم این هوای سمی حتما ما را می‌کشد! شاید باید یک ستادملی مقابله با هوای آلوده هم دائر شود.