نهي از نفرت پراكني

«وصيت چكيده فكر و جان و روح يك فرد است. مثل وصيتنامه امام كه البته من درباره آن سخن خواهم گفت؛ نمي‌توان به بخشي از آن مومن باشيم و به قسمتي از آن كافر.» اين بخشي از سخنراني سيدحسن خميني، متولي آرامگاه بنيانگذار انقلاب و رييس موسسه تنظيم و نشر آثار ايشان است. كسي كه به عنوان يكي از بازماندگان امام خميني (ره) در فضاي سياسي و اجتماعي و رسانه‌اي حضور دارد و اظهارات و سخنراني‌هايش به‌واسطه مسووليتي كه برعهده دارد، مورد توجه قرار مي‌گيرد. سيدحسن خميني عمدتا به واسطه جايگاهي كه در آن قرار دارد، از اظهارنظر صريح پرهيز مي‌كند؛ مثل سخنراني ديروزش كه در خلال آن به عمل تمام و كمال به وصيت بنيانگذار انقلاب تاكيد كرد. يادگار امام ديروز در ديداري كه با مديران گزينش كل شهرداري تهران داشت، گفت: «در بحث گزينش «تزاحم» دو حق وجود دارد؛ از يكسو جامعه بايد از خدمتگزاران نالايق دور باشد و از طرف ديگر فرد حق دارد خدمت كند؛ كل كشور از آن همه است و منافع هيچ كس بر ديگري اولويت ندارد.» او با بيان اينكه در جايي كه تزاحم هست بايد دقت كرد، افزود: «اين امر به ويژه وقتي اهميت مي‌يابد كه بحث كرامت انسان‌ها به ميان مي‌آيد. انسان‌ها نزد خدا خيلي احترام، جايگاه و ارزش دارند و كرامت انسان مساله كوچكي نيست.» نوه بنيانگذار انقلاب همچنين ادامه داد: «مراقب باشيد كه يك «آه» اگر به حق باشد مي‌تواند دودماني را به فنا دهد و يك دعا مي‌تواند زندگي فرد و خانداني را تضمين كند. توجه كنيد كه اشتباه اول و آخر قاضي يكي است و قابل بازگشت و توبه نيست. قضاوت كردن، حركت روي لبه است و ممكن است كسي كه قضاوت مي‌كند اوج بگيرد و ممكن است سقوط كند. وقتي كسي وارد قضاوتي مي‌شود كه يك‌طرف آن حق مردم است بايد ارتباط خودش را با خدا قوي كند، والّا در لحظه‌اي كه ضروري است، خدا دستش را نمي‌گيرد و زمين مي‌خورد. بايد عبادت و خودسازي كني چون بدون آمادگي مي‌لغزي؛ آمادگي روحي، جسمي و در همه حوزه‌هاي فكري نياز است.»
يادگار امام در ادامه گفت: «نكته امام همواره بايد در ذهن شما باشد كه ميزان حال فعلي افراد است و از اين رو، در گزينش سوالات عجيب و غريب نداشته باشيد؛ بلكه بيش از همه بايد به حوزه اخلاقي توجه كرد. البته همه اين كارها براي اين است كه انسان‌ها يك گام بهتر شوند.» سيدحسن خميني يادآور شد: «روايتي از امام باقر (ع) وجود دارد كه ايشان مي‌فرمايد، «وقتي پدرم داشت از دنيا مي‌رفت سر من را بر سينه‌اش گذاشت و گفت، مراقب باش به كسي كه غير خدا كمك حال ندارد ظلم نكن.» همين مطلب درباره سيدالشهدا هم مطرح است. حضرت اباعبدالله الحسين «سلام‌الله‌عليه» در روز عاشورا و موقعي كه همه اصحاب و ياران به شهادت رسيده بودند، به امام سجاد وصيت مي‌كنند كه ‌اي فرزندم، از ظلم به كسي كه در برابر تو، هيچ ياري‌كننده‌اي به جز خداوند ندارد، بر حذر باش. اين وصيت دو امام معصوم است. وصيت چكيده فكر و جان و روح يك فرد است. مثل وصيتنامه امام كه البته من درباره آن سخن خواهم گفت؛ نمي‌توان به بخشي از آن مومن باشيم و به قسمتي از آن كافر. آه كسي كه غير از خدا پناهي ندارد دقيقا تيرش به هدف مي‌خورد؛ آن وقت نمي‌دانيد از كجا  خورده‌ايد!»
يادگار امام در بخش پاياني سخنان خود با تاكيد بر اينكه نبايد در جامعه اسلامي نفرت پراكني كنيم، اظهار كرد: «وقتي مصلحت جامعه اسلامي است، اميرالمومنين (ع) كه نزديك‌ترين فرد به زهراي اطهر بود با آن همراهي مي‌كند. امروز هم نبايد دست‌هايي جامعه اسلامي را به تفريق و تشتت بكشاند. بايد مراقب فيلم و صوت و سخن خود باشيم. نبايد از هيچ زباني، نه زبان هنر و نه زبان‌هاي ديگر براي ايجاد دشمني استفاده كرد. همه بايد مراقب باشيم به ديگران دشنام ندهيم و سخن نرم بگوييم. داستان صديقه طاهره (س) و افتراق امت اسلامي داستان تلخي است كه بايد توجه كنيم يكي بهانه ديگري نشود.»