مردم را قربانی آزمایش واکسن های خارجی نمی کنیم


رییس جمهور با تاکید بر اینکه برای ساخت واکسن یا برای خرید واکسن هر ارزی و هر ریالی نیاز باشد بلافاصله به هر قیمتی و برخلاف همه مشکلات، آن را تأمین خواهیم کرد، گفت: ما زودتر از این هم میتوانستیم واکسن وارد کنیم و واکسنهایی در اختیار ما بود، اما واکسنها متعلق به شرکتهایی بودند که میخواستند آن را روی مردم ما آزمایش کنند.

به گزارش ایسنا، حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، به همکاری مردم و مراعات پروتکلها برای کاهش روند شیوع این ویروس در کشور اشاره کرد و گفت: آمار نشان میدهد تلاش انجام گرفته در آذر ماه شرایط مناسبتری به وجود آورد و ۸۰ درصد بستریها و ۷۰ درصد فوتیها کاهش یافته است. البته به آن نقطه مطلوب نرسیدیم و برای رسیدن به نتیجه هنوز باید تلاش خود را ادامه دهیم، اما شرایط بسیار بهتر شد.

وی ادامه داد: همکاری مردم باعث شد در مصوبات ما یک وضعیت جدید تصویب شود و آن وضعیت «شهرهای آبی» برای مناطق زردی بود که تعداد کرونای مثبت آن، ۲ در ۱۰۰ هزار است و شرایط نزولی دارند. در این مناطق آبی تقریبا همه کسب و کارها فعالیت میکنند و در مناطق زرد هم با مراعات پروتکلهای شدید، کسب و کارها فعالیت خود را ادامه خواهند داد.

روحانی با بیان اینکه بسیار مهم است شرایطی که امروز به آن رسیدیم پایدار بماند و به شرایط گذشته در ماههای پایانی سال بازنگردیم، گفت: باید اقدامات پیشگیرانه را برای اینکه وارد موج چهارم نشویم تا پایان سال مشکل نداشته باشیم، ادامه دهیم. ما برای موفق شدن در برابر این ویروس باید مجموعه کارهایی انجام دهیم که اگر هر یک از این مجموعهها آسیب ببیند، ما را با خطر مواجه میکند. یعنی همانطور که ماسکزدن ضروری است، رعایت فاصلهگذاری و دورهمی و اجتماعات هم به همان نسبت ضروری است. پس باید مراقبت کنیم که اجتماعاتی تشکیل نشود، هرچند که در روزهای اخیر شاهد تجمعاتی بودیم و خیلیها از این موضوع گلایه کردند.

رییس جمهور یادآور شد: من یک مثالی دارم که اگر در این زنجیره این اقدامات، یک حلقه سست یا ضعیف شود معنایش ضرب شدن همه اقدامات انجامشده تا کنون در صفر است. ضرب یک عدد در صفر برابر با صفر میشود و یعنی همه اقدامات، نتیجه صفر دارند.

وی افرود: در موضوع رعایت پروتکلهای بهداشتی هم همین است؛ همه اینها حلقههایی را تشکیل میدهند که مانع گسترش این ویروس شوند و اگر هر یک از این حلقهها ضعیف شود، کل مدیریت را از بین میبرد.

رییس جمهور با تاکید بر اینکه مجموعه اقدامات باید مورد مراعات و استمرار ما باشد، گفت: وقتی ناچاریم محدودیتهای شدید را اعمال کنیم، مشکلات فراوانی در زندگی و اقتصاد و فرهنگ جامعه ایجاد میشود. باید کاری کنیم زمان محدودیتهای شدید را با همکاری با همدیگر به حداقل ممکن کاهش دهیم.

روحانی یادآور شد: وقتی ناچاریم محدودیتهای شدید را اعمال کنیم، مشکلات فراوانی در زندگی و اقتصاد و فرهنگ جامعه ایجاد میشود. پس باید کاری کنیم زمان محدودیتهای شدید را با همکاری با همدیگر به حداقل ممکن کاهش دهیم.

رییس جمهور گفت: نکته دیگر که بسیار مهم است و در این جلسه درباره آن تصمیمات خوبی اتخاذ شد، مسئله واکسن است. یکی از مطالبات مردم این است که سریع تر بتوانیم واکسن مورد اطمینان را در اختیار مردم قرار دهیم و مرجع ما در واکسن سازمان بهداشت و درمان است. ما در داخل هم به دنبال این هستیم که هرچه سریعتر واکسن را به نتیجه برسانیم که البته اقدامات خوبی انجام گرفته است. در خارج هم علیرغم همه محدودیت ها و همه مشکلات دنبال این هستیم که بتوانیم واکسن مطمئنی را خریداری و وارد کشور کنیم.

وی افزود: ما برای خرید واکسن بیش از ۴۰ روز گرفتار نقل و انتقال پول بودیم. یکی از موارد و مثالهای بسیار روشن جنایتی که آمریکا علیه ملت ایران انجام داد، در تهیه واکسن کرونا بود.

روحانی تصریح کرد: آمریکاییها برای جابهجایی پول به حساب شرکتی جهت اینکه زمان نوبتمان، واکسن کواکس را خریداری و وارد کشور کنیم مشکلات زیادی ایجاد کردند اما دولت با همه این مشکلات اقدامات لازم را انجام داد. یعنی چه آنجایی که واکسن مشترک میخواهیم بسازیم چه واکسن بخواهیم بخریم و چه در داخل تولید کنیم، هر جا ارز و ریال نیاز بوده دولت بدون هیچ مضایقهای علیرغم همه سختیها در این زمینه با دست باز وارد شده است.

رییس جمهور با تاکید بر اینکه برای ساخت واکسن یا برای خرید واکسن هر ارزی و هر ریالی نیاز باشد بلافاصله به هر قیمتی و برخلاف همه مشکلات، آن را تأمین خواهیم کرد، گفت: زودتر از این هم میتوانستیم واکسن وارد کنیم و واکسنهایی در اختیار ما بود، اما واکسنها متعلق به شرکتهایی بودند که میخواستند آن را روی مردم ما آزمایش کنند. به ما پیشنهاد دادند و وزارت بهداشت درمان به حق نپذیرفت و قبول نکرد.

وی با اشاره به چگونگی روند واکسیناسیون و اولویتهای مشخصشده گفت: در این سند چهار فاز مدنظر قرار گرفته است؛ وقتی واکسن در اختیار ما قرار بگیرد در فاز اول، اجرای این واکسیناسیون برای حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر خواهد بود که متشکل از کادر درمان که در خط مقدمند و افرادپرخطر است که در سرای سالمندان هستند یا جزو معلولین و جانبازان محسوب میشوند. بنابراین افراد پرریسک و کادر درمانی جزو فاز اول و گروه اول خواهند بود.

وی با بیان اینکه فاز دوم جمعیت بالاتری را در برمیگیرد، گفت: در فاز دوم حدود ۱۲ میلیون نفر جمعیت که سن آنها بالاست و یا بیماری زمینهای دارند و یا هر دو در اولویت خواهند بود. در فاز سوم و چهارم هم حدود ۱۹ میلیون نفر را در بر میگیرد؛ تلاش ما این است که فازها کوتاه شود و در حداکثر زمان آن را اجرا کنیم و امیدواریم امسال و سال آینده این کار انجام شود.

روحانی ادامه داد: البته حتی اگر واکسن در اختیار قرار بگیرد واکسیناسیون و اجرای آن این گونه نیست که در یک لحظه یا در یک روز انجام شود. اگر بخواهیم به ۶۰ میلیون نفر واکسن بزنیم؛ یعنی در دو نوبت ۱۲۰ میلیون بار باید این واکسن تزریق شود. با توجه به مکانهای مختلف و با شیوههایی که داریم این تزریق زمانبر است. اگر روزی هزار نفر هم کار واکسن را انجام دهند با توجه به ۶۰ میلیون نفر حدود چند ماه زمان می برد که این موضوعات در سند امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رییس جمهور با اشاره به اینکه مردم شایعات را در زمینه واکسنها قبول نکنند، گفت: شایعه میکنند فلانجا واکسن دارند، فلانجا واکسن عرضه شده و مردم را با این شایعات درگیر میکنند. مردم به متخصصان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، قرارگاه عملیاتی و ستاد گوش بدهند و فریب افراد سوءاستفاده گر در این شرایط را نخورند. روحانی گفت: خرید واکسن و تهیه آن هم جزو اولویتهایی است که انجام میشود و انشاءالله در زمان آن با شرایطی که اعلام میشود، در اختیار مردم قرار خواهد گرفت؛ ضمن اینکه اگر واکسن آمد و تزریق آن شروع شد بهمعنای کنار گذاشتن پروتکلها نیست. این پروتکلها باید ماهها ادامه پیدا کند، چرا که اگر خود واکسن حتی اثر صد درصدی داشته باشد که نسبت به آن مطمئن نیستیم، اثرگذاری آن زمان میبرد و بعد از آن هم دوز بعدی باید تزریق شود.