قطع دست‌هاي مداخله‌گر در بورس

آرمان ملي: معاون اول رئيس‌جمهور از اقدامات تازه حمايتي دولت از بازار سرمايه خبر دادو تاکيد کرد دولت به دنبال جلوگيري از آسيب ديدن و رفع نگراني سهامداران است. اين تصميم مي‌تواند دست‌هاي مداخله‌گر در بورس را قطع کند. پيام روشن وزارتخانه‌هاي مرتبط اقتصادي اين است که زمين زدن دولت به بهاي له كردن سهامداران چه ارزشي دارد؟ اسحاق جهانگيري در ديدار با مديران هلدينگ‌ها و شرکت‌هاي حقوقي فعال در بازار سرمايه گفت: دولت وظيفه دارد ضمن حمايت از بازار سرمايه همه تلاش خود را براي رفع نگراني سهامداران و جلوگيري از آسيب ديدن آنها به کار گيرد. وي با تاکيد بر اينکه بورس نهادي کاملا‌ مستقل است، اظهار داشت: دولت نمي‌خواهد و نبايد در قوانين، مقررات و سازوکارهاي بورس دخالت داشته باشد، در عين حال مردم نيز براي حضور در بازار سرمايه بايد به سازوکارهاي اقتصادي آن توجه نمايند و از نظر و مشورت کارشناسان و صاحبنظران براي ورود به اين بازار توجه کنند. مديريت بازار سرمايه نيز بايد سازوکاري تدوين کند تا اشخاص حقيقي با آگاهي در اين زمينه اقدام نمايند. معاون اول رئيس‌جمهور با بيان اينکه سازوکار بورس کاملا سازوکاري اقتصادي است، افزود: تصميمات شوراي عالي بورس براي دولت معتبر است و رسالت دولت در اين مقطع حمايت و پشتيباني از اين تصميمات و روش‌هاي منطقي و عقلايي اتخاذ شده است؛ زيرا نهاد بورس در مقطع کنوني نشان داده که مي‌تواند محل مناسبي براي تامين منابع مالي بنگاه‌هاي دولتي، عمومي و خصوصي باشد. دکتر جهانگيري با اشاره به افزايش تعداد سهامداران بورس در کشور اظهار داشت:‌ هرگونه قانون و مقرراتي که در دولت و مجلس شوراي اسلامي در مقطع کنوني تدوين مي‌شود بايد با توجه کامل به مسائل بازار سرمايه صورت پذيرد و نبايد اقدامي انجام شود که بر سرنوشت بيش از 40ميليون سهامدار خرد تاثير منفي بگذارد، ضمن آنکه بايد از هر گونه دخالت غيرکارشناسي در بازار سرمايه به‌خصوص در مقطع کنوني اجتناب شود. معاون اول رئيس‌جمهور ادامه داد: پيش‌بيني‌ها اين است که با توجه به تحولات بين‌المللي، اقتصاد کشور در آينده شرايط بهتري داشته باشد و به سمت ثبات پيش برود. گزارش‌ها و روندهاي اعلام‌شده از وضعيت بنگاه‌هاي اقتصادي نيز نشان مي‌دهد که توليدات اينگونه بنگاه‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد قابل‌توجهي برخوردار است، خوشبختانه روند رشد اقتصادي کشور در شش‌ماهه ابتدايي سال مثبت بوده و انتظار داريم در پايان سال رشد اقتصادي کشور وضعيت بهتري پيدا کند. دکتر جهانگيري با درخواست از شرکت هاي حقوقي و مديريت سازمان بورس براي ايجاد ثبات و صيانت از بازار سرمايه در مقطع کنوني گفت: با هماهنگي دو طرف و نيز استفاده از ابزارهاي اقتصادي ديگر مي‌توان ضمن حمايت از بازار سرمايه، نيازهاي مالي هلدينگ‌هاي بزرگ اقتصادي کشور را نيز مرتفع کرد.
در اين جلسه وزير اقتصاد و دارايي با گزارشي از وضعيت بازار سرمايه و مقايسه آن با سال گذشته از اتفاقاتي نظير بازارگرداني شرکت‌ها و انتشار اوراق تبعي به عنوان نقطه عطفي در بازار سرمايه کشور ياد کرد و گفت: امسال بازار سهام چيزي بيش از 400هزار ميليارد تومان براي شرکت‌هاي دولتي، عمومي و خصوصي تامين سرمايه کرده است. دکتر دژپسند با اشاره به تحولات اخير و تاثير اخبار داخلي و خارجي بر بازار بورس کشور خواستار هماهنگي و همکاري مجموعه دستگاه‌ها و سهامداران حقوقي شرکت‌هاي بزرگ براي حفظ مانايي و پويايي بازار سرمايه شد و گفت: در کنار آمادگي براي عرضه اوليه تعداد زيادي از بنگاه‌ها بايد تلاش کنيم تا فضاي نااطميناني و نگراني به بازار بورس کشور تزريق نشود. در اين جلسه که وزراي نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعي، اقتصاد و دارايي، رئيس اوراق بورس بهادار و رئيس سازمان تامين اجتماعي نيز حضور داشتند، ابراهيمي عضو هيات‌رئيسه سازمان بورس گزارشي از آمار بازاري دوره سي و نه هفته‌اي از ابتداي سال تاکنون در خصوص ارزش بازار به تفکيک صنايع بورسي، عرضه‌هاي اوليه، تعداد نمادهاي بورسي داراي بازارگردان، ميزان خريد و فروش حقيقي‌ها و حقوقي‌ها ارائه کرد و گفت: پيشبرد بازار سرمايه منوط به مولفه‌هايي نظير اعتمادبخشي از سمت دولت، تاثير ارز بر بازار، قيمت‌گذاري‌هاي دستوري و القاي بي‌اعتمادي به بازار، تعيين تکليف سهام عدالت و مديريت ريسک تغيير قوانين و مقررات است.