آبروریزی مدعی جهانی دموکراسی‌

وقايع روز چهارشنبه، ششم ژانويه آمريکا ابعاد پيچيده و گسترده‌اي دارد و درباره پيامدها و نتايج اين رويداد تاکنون موضع‌گيري‌ها وتحليل‌هاي گسترده‌اي در سطح داخل آمريکا و جهان شده است. حتي سخن از استيضاح و برکناري ترامپ براساس متمم 25 قانون اساسي آمريکا شد و حالا اينکه اين درخواست‌ها تا چقدر تحقق پيدا مي‌کند و چقدر واقع‌بينانه است، ابعاد متفاوتي دارد. ولي قطعا بعد از روز چهارشنبه، ترامپ به حاشيه رفت و به همان اندازه هم نگراني از اقدامات غيرمنتظره او کمتر شد. ترامپ نتايج انتخابات را پذيرفت و اعلام کرد در مراسم تحليف رياست‌جمهوري جو بايدن شرکت نمي‌کند. البته تبعات اين رويداد سياسي قطعا براي حزب جمهوريخواه بسيار زياد خواهد بود و اينکه بتوانند از ترامپ عبور کنند آنها را با چالش زيادي مواجه مي‌کند. به هر حال اين ترامپ بود که از همان اول هم حزب جمهوريخواه را پلکاني براي رسيدن به هرم قدرت آمريکا مي‌ديد ولي با افکار و ايده‌هاي اين حزب همخواني و همسويي نداشت. اين را که در سال 2024 جمهوريخواهان بتوانند با قدرت در عرصه سياسي آمريکا ظاهر شوند با هاله‌اي از ابهام و ترديد مواجه کرده است. ولي از لحاظ سياسي، تبليغاتي قطعا رويدادهاي روز چهارشنبه سياه کنگره به دموکراسي آمريکايي آسيب جدي وارد کرد و همانطور که ريچارد هارس، رئيس انديشکده شوراي روابط خارجي آمريکا توئيت کرد اگر دوران پساآمريکايي هم وجود داشته باشد اين دوران از چهارشنبه ششم ژانويه آغاز شده است...
ادامه صفحه 2