نگاهی به متمم ۲۵ قانون اساسی آمریکا

وقايع روز چهارشنبه ششم ژانويه روزي که به صورت نمادين کنگره آمريکا به رياست معاون اول رئيس‌جمهور مهر تاييد بر نتيجه آراي الکترال انتخابات رياست‌جمهوري آمريکا مي‌زند در نوع خود بي‌نظير و حتي بي‌سابقه در تاريخ آمريکا بود. دونالد ترامپ که ماه‌ها قبل زمزمه تقلب در انتخابات را سرداده بود و از زمان رأي‌گيري در آمريکا که مدتي قبل از سوم نوامبر روز رأي‌گيري مردم مي‌توانند به دو صورت مراجعه به حوزه‌هاي رأي‌گيري رأي مستقيم خود را به صندوق‌هاي آرا يا از طريق پست رأي خود را به صندوق‌هاي پستي بيندازند بر طبل تقلب مي‌کوبيد، فراگيري کرونا در آمريکا و بي‌اعتنايي دونالد ترامپ به دستورالعمل نهادهاي مربوط به کرونا که زدن ماسک و رعايت فاصله را تشويق مي‌کردند و ترامپ به آن باور نداشت و گسترش کرونا در آمريکا عملا فتح باب جديدي در انتخابات شد که حزب دموکرات توانست از آن به‌خوبي استفاده کند و ابتلاي ترامپ به ويروس کرونا بر اهميت استفاده از ماسک و رعايت فاصله اضافه کرد؛ در نتيجه فراگيري کرونا و شرايط اقتصادي حاکم بر مردم آمريکا، دونالد ترامپ که پيش‌بيني مي‌شد درصورتي که کرونا وارد آمريکا نمي‌شد در دور دوم هم با اکثريت آرا انتخاب شود به حربه تقلب تبديل شد؛ حربه‌اي که جامعه آمريکا آن را برنتافت و در چند ايالتي که ذاتا جمهوريخواه بودند به رقيب دموکرات او رأي دادند، ترامپ بيش از 90 پرونده حقوقي تحت عنوان تقلب در دادگاه‌هاي فدرال و نهايتا ديوان عالي که عمده قضات آن منصوب حزب جمهوريخواه و شخص ترامپ بودند طرح کرد و حتي در يک پرونده پيروز نشد با اين شکست از هواداران خود خواست که در روز ششم ژانويه، روزي که کنگره آمريکا به رياست معاون اول تشکيل مي‌شود تا به صورت نمادين نتيجه آراي الکترال را که قبلا اعلام شده است رسميت ببخشد، از معاون خود خواست با شرکت در جلسه آراي الکترال را تصويب و تاييد نکند و چون با مخالفت مايک پنس معاون خود روبه‌رو شد براي هوادارني که جلوي کاخ سفيد تجمع کرده بودند سخنراني کرد و از آنان خواست اجازه ندهند آراي تقلبي، به زعم آقاي ترامپ، مورد تاييد کنگره قرار گيرد و ديديم که جمعيتي خشمگين به کاپيتول محل برگزاري جلسه مجلس نمايندگان و مجلس سنا يعني کنگره هجوم بردند و بيش از 4 ساعت مانع ادامه جلسه شدند و با 5 نفر کشته عقب‌نشيني کردند. بعد از اين وقايع بود که رئيس مجلس نمايندگان خانم نانسي پلوسي از مايک پنس معاون اول رئيس‌جمهور خواست که با استناد به متمم 25 قانون اساسي آمريکا به کنگره اعلام کند آقاي رئيس‌جمهور ترامپ ناتوان از اداره کشور و انجام وظايف در اداره کشور است. متمم 25 قانون اساسي آمريکا چيست؟ که نمايندگان حزب دموکرات که توانستند هم مجلس نمايندگان و هم مجلس سنا را با انتخاب دو سناتور از ايالت جورجيا در اختيار بگيرند دو هفته مانده به پايان دوره رياست‌جمهوري آقاي ترامپ از معاون وي مي‌خواهند که با تکيه بر متمم 25 قانون اساسي اعلام کند رئيس‌جمهور قادر به اداره کشور و انجام وظايف و اختيارات خود نيست و چون با جواب منفي مايک پنس روبه‌رو شدند درصدد استيضاح رئيس‌جمهور برآمده‌اند، هر چند مي‌دانند استيضاحي که اگر در مجلس نمايندگان که اکثريت آن با دموکرات‌‌هاست رأي بياورد در مجلس سنا که نياز به دوسوم رأي اکثريت سناتورها دارد و رأي نخواهد آورد اما چرا در دو هفته‌ باقي‌مانده تا پايان رسمي دوره رياست‌جمهوري دونالد ترامپ اين طرح و برنامه را در دستورکار حزب دموکرات قرار داده‌اند. به باور نگارنده، حزب دموکرات مي‌داند...
ادامه صفحه 13