لاجرم به FATF خواهیم پیوست

گفته شده لوايح FATF مقطعي در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شد و بعد از آن از دستورکار مجمع خارج شده و اگر اين لوايح مجددا به صحن مجمع بيايد، تغييري در سرنوشت آن ايجاد نخواهد داشت، زيرا اعضاي مجمع يک‌بار نظر خود را در خصوص آن اعلام کرده‌اند. اما در اين شرايط ضرورت دارد تا با توجه بيشتري مطرح شود زيرا هرچه زمان بگذرد و ما در پيوستن به FATF تاخير داشته باشيم ظاهرا موانع برطرف نخواهند شد. معتقدم درنهايت به FATF خواهيم پيوست. اين لوايح مانند قوانين فيفا براي فوتبال است. کشورها اگر مي‌خواهند فوتبال داشته باشند، بايد عضو فيفا شوند يا اگر به‌صورت کلي بخواهند در عرصه ورزشي حضور داشته باشند، بايد عضو کميته بين‌المللي المپيک باشند؛ زيرا در غير اين صورت نمي‌توانند در اين عرصه‌ها حضور داشته باشند .بانکداري و نظام پولي نيز به همين شکل است و صرفا با پذيرفتن اين لوايح است که مي‌توانيم به فعاليت عادي بانکي بپردازيم. عده‌اي از کارشناسان معتقدند عدم پذيرفتن اين لوايح به‌وضوح يک خودتحريمي است. بنابراين اگر اين لوايح بار ديگر تصويب نشود و ايران همچنان در ليست سياه باقي بماند، کمکي در زمينه مالي و بانکي به ما نخواهد کرد. حتي اگر تحريم‌ها به صورت کامل برداشته شود ايران باز هم با مشکل مواجه است و بر سر راه توسعه اقتصاد ايران موانعي وجود خواهد داشت.
ادامه صفحه 2