به من حمله کنید برگردم پاستور!

آرمان ملي – مطهره شفيعي: احمدي‌نژاد وارد عرصه انتخابات رياست‌جمهوري مي‌شود يا نه. اين سوالي است که اين روزها در برخي اذهان وجود دارد. برخي معتقدند او براي پرشور کردن انتخابات کانديدا مي‌شود؛ برخي معتقدند کانديدا مي‌شود تا اگر ردصلاحيت شد، فضاي انتخاباتي را بر هم بزند. دسته ديگري هم هستند که مي‌گويند احمدي‌نژاد کانديدا نخواهد شد و يکي از يارانش را ترغيب به کانديداتوري مي‌کند. نکته قابل تامل اينجاست که برخي هم روزي احمدي‌نژاد را تا بالاترين درجه افتخار بالا مي‌بردند، هر از چندگاهي به انتقاد از او مي‌پردازند اما هجمه به رئيس دولت‌هاي نهم و دهم در مقطعي که بحث گمانه‌زني درباره کانديداها گرم است، مي‌تواند معناي ديگري داشته باشد. محمدعلي رامين زماني مشاور احمدي‌نژاد بود و تعابيري که او در خطاب کردن رئيس دولت نهم به‌کار مي‌برد، در اذهان ماند چراکه غلو و تملق در آنها مشخص بود اما به‌تدريج مشايي و بقايي با نزديک شدن به احمدي‌نژاد فضا را براي تاثيرگذاري رامين تنگ کردند که موجب شد آقاي معاون رسانه‌اي به مخالف جدي احمدي‌نژاد تبديل شود. رامين روزي گفت: «برخلاف تصور موجود که احمدي‌نژاد را آلت دست مشايي و بقايي مي‌داند، من معتقدم هر دوي اينها از اول آلت دست احمدي‌نژاد بودند.»
آناني که سقوط را تسريع بخشيدند
رامين ديروز گفت: «انساني که استعدادهايش بسيار فراتر از ظرفيت وجودي او بود و هنگامي که اوج گرفت، به‌جاي ادامه پرواز، خودش را باخت و سقوط کرد». رامين درمورد مشايي و بقايي هم گفت: «افرادي که زائده احمدي‌نژاد شدند و سقوطش را تسريع و تصريح کردند. اگر فرض را بر رفتار عقلاني او قرار داده و با عبرت‌پذيري از تجربه تلخ سال 1396 تصميمات او را ارزيابي کنيم، قطعا شخصا داوطلب نخواهد شد، اما افراد زيادي هستند که او مي‌تواند مورد حمايت خود قرار دهد و نقش‌آفرين باشد.» رامين درباره تفاوت احمدي‌نژاد 84 با احمدي‌نژاد 1400 توضيح داد: «ظاهرا 16 سال پيرتر و به تبع آن باتجربه‌تر شده است؛ اما فراتر از ظاهر، از منظر انديشه و انگيزه، شباهت زيادي نمي‌بينم.»
دوستان قديم احمدي‌نژاد در انديشه تشکيل دولت اسلامي

نکته قابل تاملي که رامين به آن اشاره کرد، آمادگي برخي اعضاي دولت احمدي‌نژاد براي ورود به عرصه انتخابات 1400 بود. او گفت: «از همکاران فرهيخته و مومن و انقلابي که در حقيقت هرکدام (لوکوموتيو) قطار سريع‌السير دولت‌هاي نهم و دهم بودند، دوستان زيادي مشغول برنامه‌ريزي جمعي و فعاليت تئوريک براي تشکيل يک دولت آرماني اسلامي هستند؛ يعني هم کارهاي فکري و نظري عالمانه‌اي در حال انجام است و هم از نظر آمادگي براي ورود در انتخاباتي جدي و سازنده، افرادي خودشان را مهيا مي‌کنند.»
ائتلاف اصلاح‌طلبان با احمدي‌نژاد؟
برخي تصور دارند که ائتلاف با احمدي‌نژاد منجر به کسب راي حاميان او مي‌شود؛ بنابراين اين ايده را مطرح مي‌کنند اما رامين در واکنش به شايعاتي مبني بر تشکيل دولت ائتلافي اصلاح‌طلبان با احمدي‌نژاد منتشر يا زمزمه‌هايي در اين خصوص گفت: «من هيچ عاقلي را نمي‌شناسم که حاضر به ائتلاف سياسي با احمدي‌نژاد باشد. از طرف ديگر، اصلاح‌طلبان از منظر سياسي دشمنان ذاتي احمدي‌نژاد هستند؛ خاستگاه اجتماعي آن‌ها نيز کاملا مختلف است؛ بعيد مي‌دانم چنين حماقتي شکل بگيرد.»
رامين مشاور و دکتر نبود!
البته احمدي‌نژادي‌ها هم در برابر اظهارات رامين سکوت نکردند و پوستر سخنراني احمدي‌نژاد در يک دانشگاه را بهانه هجمه به او کردند. دولت بهار نوشت: «دانشگاه علوم اسلامي رضوي زير نظر آقاي رئيسي توليت آستان قدس رضوي با جعل عنوان براي فردي به نام محمدعلي رامين، اهتمام خويش را مصروف تخريب دکتر احمدي‌نژاد کرده است. در آگهي تبليغاتي سخنراني اين فرد، از وي به‌عنوان معاون و مشاور مطبوعاتي دکتر احمدي‌نژاد در دولت نهم و دهم ياد شده است. اين در حالي است که اصولا در ساختار تشکيلاتي رياست‌جمهوري عنوان معاون مطبوعاتي رئيس‌جمهور وجود خارجي ندارد. همچنين فرد مزبور هرگز مشاور مطبوعاتي دکتر احمدي‌نژاد نبوده و اصولا با رئيس‌جمهور سابق هيچ ارتباط مستقيم کاري و اداري نداشته است. دانشگاه آقاي رئيسي از اين فرد دعوت کرده است تا تحت عنوان ساختگي و تبليغاتي «فراز و فرود احمدي‌نژاد در جريان انقلاب» سخنراني کند. با اينکه فرد مزبور داراي مدرک دکترا نيست در آگهي تبليغاتي مزبور از وي به عنوان «دکتر محمدعلي رامين» ياد شده است». محمدعلي رامين چندي قبل هم در مطلبي که در کانال خود منتشر کرد نوشت: مسئولان قوه قضائيه طبق فرامين و رهنمودهاي امام خامنه‌اي، به اصلاح امور بپردازند و فرصت خدمت خود را صرف بازيگري مثل احمدي‌نژاد نکنند.
بازي از پيش سوخته احمدي‌نژادي‌ها
به نظر مي‌رسد آنچه رامين مي‌گويد و احمدي‌نژادي‌ها درباره رامين مي‌نويسند تصنعي و براي جذب افکار عمومي و راي است. آنها درصدد هستند احمدي‌نژاد را مظلوم نشان دهند که حتي مشاورش به او هجمه مي‌کند که تبليغ خوبي براي انتخابات است. البته اقشار مختلف جامعه پي به اهداف عملکردي احمدي‌نژادي‌ها برده‌اند و فريب بازي انتخاباتي آنها را نمي‌خورند.