فروکش کردن التهاب در بازار


گروه اقتصادی کورش شرفشاهی: هنگامی که سخن از اقتصاد می شود، باید اصطلاحات اقتصادی به یاری بیاید و رکود یا رونق با اعداد و ارقام قابل اثبات باشد. اما اقتصاد کشور ما تابع قوانین نیست و هر چند وقت یک بار احساسات بر بازار حاکم می شود. نکته دیگر اینکه اقتصاد ما بیشتر از آنکه تابع علوم ریاضی باشد، تابع علوم سیاسی است به نوعی که با اظهار نظر یک چهره سیاسی در داخل، آشفته می شود و با اظهار نظر چهره ای دیگر سامان می گیرد بدون آنکه مشخص شود این اظهارات تا چه اندازه می تواند اثرگذار باشد.

تمایل مردم به نگهداری ریال

یکی از مواردی که شاهد هستیم، بازی های روانی است، به نوعی که یک باره مردم شروع به خرید کالایی می کنند که خودشان هم دلیل این هجوم به بازار را درک نمی کنند و بیشتر مانند افرادی هستند که بازیچه بازیگردانان پشت پرده باشند. در این رابطه کارشناس مسائل پولی و بانکی با اشاره به کاهش انتظارات تورمی گفت: مردم تصورشان این است که داراییهای مختلف دیگر افزایش قیمت خیلی زیادی نخواهد داشت برای همین معاملات در بازارهایی نظیر مسکن، طلا و سکه و ارز کم شده است و تمایل به حفظ و نگهداری پول ملی بیشتر شده است. کامران ندری افزود: با کاهش انتظارات تورمی میتوانیم تا حدودی شاهد کاهش تورم هم باشیم. وی با بیان این که طبق آخرین آمار نقدینگی ما ۲۷ درصد رشد کرده است گفت: رشد نقدینگی در کشور بالاست که علل مختلفی دارد مثل ناترازی بانک ها، ساختار اقتصاد و کسر بودجه. این کارشناس پولی و مالی با پرداختن به علل رشد بالای نقدینگی در کشور در خصوص راه ترمیم کسر بودجه گفت: من موافق ترمیم کسر بودجه با کاهش مصارف که عمده آن حقوق و دستمزدهاست نیستم، زیرا حقوق بگیران طی سال گذشته تورم بسیار بالایی را تجربه کردند و شدیدا تحت فشارند به نظرم بهترین راه برای ترمیم کسر بودجه استفاده از اوراق است.

ریشه اقتصاد در سیاست

اما یک کارشناس دیگر مسائل پولی و بانکی گفت: کاهش انتظارات تورمی اتفاق افتاده، اما ریشه آن در مسائل سیاسی است و اتفاق خاصی هنوز در اقتصاد نیفتاده است. یوسف کاووسی گفت: کاهش انتظار تورمی اگر ادامه داشته باشد و به واقعیت ملموس تبدیل شود میتواند به رکود منجر شود که الان این رکود را در بازار مسکن و خودرو میتوانیم ببینیم.این کارشناس اقتصادی با اشاره به آثار احتمالی تورمی نرخ ارز محاسباتی کمیسیون تلفیق بر معیشت مردم در سال آینده گفت: برای تامین کسری بودجه به انضباط مالی و استفاده از روشهای علمی و هماهنگیهای خوب بین دستگاههای مختلف سیاستگذار و مجری نیاز داریم.

مثبت شدن رشد اقتصادی

از سوی دیگر مدیر اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی گفت: ارزش افزوده بخش نفت و گاز به قیمتهای ثابت ۱۳۹۰ از اوائل سال ۱۳۹۷ به دلیل وضع تحریمهای یکجانبهای که از سوی آمریکا بر روی صادرات نفتخام، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی ایران وضع گردید با کاهش روبرو شد. خوشبخانه پس از هشت فصل رشد متوالی منفی، رشد ارزش افزوده گروه نفت و گاز در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۰ ۲۲.۲+ درصد محاسبه شد. علیرضا قائدی گفت: پس از بخش نفت، بیشترین رشد اقتصادی در بخش «صنعت» گزارش شده است. در بخش صنعت، شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش میدهد، در سه ماهه اول، سه ماهه دوم و شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۴، ۱۱.۹ و ۶.۸ درصد افزایش یافتهاند. شایان ذکر است که از مجموع ۲۴ رشته فعالیت عمده صنعتی در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ شاخص تولید ۲۱ رشته فعالیت با ضریب اهمیت ۹۸.۷ درصد، دارای رشد مثبت میباشند. همچنین بیشترین سهم از افزایش شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی طی فصل دوم سال ۱۳۹۹ به ترتیب مربوط به رشته فعالیتهای صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، صنایع تولید فلزات اساسی و صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر بوده است. به نحوی که این سه رشته فعالیت در مجموع ۷.۵ واحد درصد از رشد شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی ۱۱.۹ درصد را در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به خود اختصاص دادهاند.

خدمات دنباله رو صنعت

مدیر اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی گفت: ارزش افزوده گروه خدمات به قیمتهای ثابت ۱۳۹۰ در فصل اول و دوم سال ۱۳۹۹ به ترتیب دارای رشد ۱.۸- و ۱.۴ درصد بود. در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ اکثر رشته فعالیتهای گروه خدمات رشد مثبت داشتند.