ضرورت جبران خسارت های برجامی


حسین نوش آبادی

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس

در اینکه تحریم های ظالمانه آمریکا آثار زیانباری بر اقتصاد کشورمان داشته، شکی نیست، اما نکته مهم آن است که خسارت های وارد شده توسط آمریکا به ایران باید جبران شود. همانطور که رهبر فرزانه انقلاب فرمودند علیرغم این که از ابتدا در بحث برجام به آمریکایی ها و طرف های مقابل خوشبین نبودیم اما بنابر مصالحی این توافق نامه امضاء شد تا طرفین به تعهداتشان عمل کنند. اما اجرای برجام یک طرفه ماند به نوعی که جمهوری اسلامی ایران به تعهداتش عمل کرد ولی طرف های مقابل نه تنها تا این لحظه به هیچکدام یک از تعهداتشان عمل نکردند بلکه آمریکا به صورت یک طرفه از برجام خارج شد که این اتفاقات باعث وارد شدن آسیب ها و لطمه های زیادی در حوزه های اقتصادی، مالی، بانکی، تجاری، بیمه، بهداشتی، درمانی ودارویی به جمهوری اسلامی شد. متاسفانه طرف های مقابل بدون توجه به قطعنامه ای که در شورای امنیت سازمان ملل تصویب کرده بودند ضمن سرباز زدن از عمل به تعهداتشان عملا از زیر بار آن شانه خالی کردند. نکته مهم اینجاست که اگر قرار باشد جمهوری اسلامی یک طرفه به تعهداتش عمل کند، خسارات وارده بیشتر می شود همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند اقدام مجلس یازدهم درست بود تا دولت با شروع غنی سازی ۲۰ درصد این پیام را به طرف مقابل بدهد که برجام جاده یک طرفه نیست. با این وصف همچنان به قول و تعهدمان پایبند هستیم و از اول جمهوری اسلامی اعلام کرده هر گاه ۱+۴ به تعهداتش قانونی اش عمل کند به عقب باز خواهد گشت. فراموش نشود که کاهش تعهدات ایران بر اساس مفاد پیشبینی شده در برجام بوده که به صراحت می گوید با عدم اجرای تعهدات طرف های مذاکره، کشورمان می تواند اقدام متقابل داشته باشد. در نهایت ضمن جبران خسارت های وارد شده از سوی آمریکا طرفین باید متعهد به جبران خسارت های اقتصادی مانند تجاری، بانکی، پولی، بیمه و بهداشتی باشند و در صورت چنین اتفاقی کشورمان به صورت کامل اجرای تعهداتش را انجام می دهد.