همکاری بانک صادرات ایران در تولید خودرو برقی سایپا


گروه بانک و بیمه: مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: حمایت از صنعت خودرو عزت ملی، استقلال و خودباوری را به دنبال دارد و بانک صادرات ایران برای ایفای نقش حمایتی خود از این صنعت آماده است.

حجتاله صیدی در جریان بازدید از مرکز تحقیقات و نوآوری و همچنین خطوط تولید محصولات جدید خودرو سازی سایپا، افزود: هزینههای تولید محصولات جدید سایپا توسط بانک صادرات ایران تامین مالی خواهد شد و برای رسیدن به اهداف بلند این شرکت در کنار آن خواهیم بود. این بانک از طریق طرح طراوت در زنجیره تامین برای ارائه انواع خدمات بانکی با سایپا همکاری دارد و در همکاریهای جدید سقف عملیات بانکی با سایپا افزایش خواهد داشت.

وی گفت: محصولات جدید سایپا نیاز به سرمایهگذاری دارد و بانک صادرات ایران به طور ویژه و در چارچوب مقررات بانک مرکزی برای تامین مالی این محصولات برنامهریزی خواهد کرد و به طور بلند مدت در کنار این خودرو ساز خواهد ایستاد. صیدی در این دیدار که با حضور مدیران ارشد بانک و نیز مدیرعامل و مدیران بخشهای مختلف سایپا انجام شد، اظهار کرد: باید از دو منظر به سایپا نگاه کرد. از نگاه بانک به این شرکت به عنوان یک مشتری میتوان نگریست و گفت که با داشتن بازار مصرف، فناوری تولید، منابع مالی و انسانی و نهادههای تولید از قبیل قطعات و مواد اولیه، شرکت سایپا از شرایط مناسبی برخوردار است. در نگاه ملی نیز صنعت خودرو به عنوان یکی از چهار صنعت اول دنیا در کنار نفت و گاز، بانکداری و فناوری اطلاعات مورد توجه است به همین دلیل کشورهایی که دارای صنعت خودروسازی هستند با کشورهای فاقد این صنعت تفاوت جدی دارند. حمایت از صنعت خودرو عزت ملی، استقلال و خودباوری را به دنبال دارد و دقیقا به همین دلیل مورد تحریم قرار گرفتهایم. رقابت در این صنعت جدی است و دشمنان و بدخواهان کشور در تلاشند تا مانع تولید خودرو در کشور شوند.

مدیرعامل بانک صادرات ایران افزود: وظیفه داریم که برای دستیابی این شرکت به اهداف سال ١٤٠٤ و تولید انبوه محصولات جدید، همکاری نزدیک با آن داشته باشیم و نقش خود را ایفا کنیم. صیدی با اشاره به این که پیشبینی کرده بودیم که شرکت فرانسوی رنو در ایران قطعه تولید نخواهد کرد و تنها در پی فروش محصولات خود در بازار ایران است، گفت: تولید محصولات جدید سایپا دیگر ربطی به رنو ندارد و بانک صادرات ایران به طور عملیاتیتر برای حمایت از سایپا آماده است.

مدیرعامل بانک صادرات ایران با تاکید بر این که تامین مالی بانک صادرات ایران در همکاری با سایپا سه جنبه دارد، افزود: روال همکاری عادی بانک صادرات ایران از طریق اعطای خدمات متنوع بانکی از جمله طرحهای طراوت تولید و طراوت توسعه، مرابحه، خرید دین، همیان سپهر و ... ادامه خواهد یافت. پاشنه آشیل صنعت خودرو، پلتفرم جدید است و بانک صادرات ایران از تولید محصولات جدید نیز تا تحقق اهداف سال ١٤٠٤ به طور کامل حمایت خواهد کرد.

صیدی با اشاره به این که دو محصول جدید شاهین و آریا امیدواری زیادی برای جلب نظر مصرفکننده و مردم ایجاد کرده، اظهار امیدواری کرد که مصرف کننده ایرانی این دو خودرو را به محصولات کرهای ترجیح دهند. وی همچنین برای سرمایهگذاری در تولید انبوه خودرو برقی در شرکت سایپا اعلام آمادگی کرد. صیدی در این دیدار خواستار ایجاد پلتفرم مشترک فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران با سایپا شد و افزود: با ایجاد این پلتفرم، زنجیره تولید، ارائه انواع خدمات پس از فروش و تحویل خودرو به پلتفرم فناوری اطلاعات بانک متصل میشود و گردش مالی بهتر مدیریت خواهد شد.

در این دیدار جواد سلیمانی، مدیرعامل سایپا نیز با قدردانی ویژه از حمایتهای بانک صادرات ایران و سابقه همکاری مؤثر این بانک در حمایت از صنعت خودرو گفت: همکاریهای گذشته بانک صادرات ایران با سایپا جای قدردانی و تشکر دارد، به طوری که میتوان گفت بانک در شرایط بحرانی به داد سایپا رسید و به ما کمک کرد. وی افزود: عملکرد مطلوب و رشد عالی بانک صادرات ایران در سالهای اخیر جای قدردانی دارد و مرتبا خبرهای خوب و خوشحال کنندهای از بانک صادرات ایران در بهبود صورتهای مالی و حمایت از تولید و صنعت منتشر میشود. همکاری با این بانک برای ما افتخار بزرگی است و مایل هستیم همکاری بیشتری با بانک داشته باشیم. مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با ارائه گزارشی از روند تولید محصولات جدید و تغییرات ایجاد شده در این شرکت، از ایدههای ارائه شده توسط مدیرعامل بانک صادرات ایران استقبال کرد.

سلیمانی با بیان اینکه شرکتهای خارجی همواره به دنبال این بودهاند که محصولات خود را در ایران به فروش برسانند، تاکیدکرد: شرایط استاندارد خودروهای تولید داخل با استانداردهای خارجی متفاوت است و برخی تبلیغات سوء و هدفمند صرفا برای تخریب صنعت خودرو صورت میگیرد. وی افزود: با برنامهریزیهای انجام شده تلاش شده تا کیفیت محصولات در سایپا افزایش قابل توجهی داشته باشد که در این جهت، سیستم کیفی دو خودرو شاهین و آریا تغییر کرده و این خودروها با خودروهای کلاس متوسط جهان قابل رقابت شدهاند. سلیمانی به مشارکت برای تولید خودرو برقی در این شرکت با همکاری دانشگاه تهران و شرکت مپنا اشاره کرد و گفت: تولید این خودرو سرمایه گذاری سنگین و در عین حال منابع درآمدی بسیار به همراه خواهد داشت. وی از ایجاد بستر فناوری اطلاعات مشترک بین بانک صادرات ایران و سایپا نیز استقبال کرد و گفت: دنیای آینده دنیای سیستمهای اطلاعاتی است و تلاش میشود تا با استفاده از فناوریهای اطلاعاتی در خودروهای جدید، از ظرفیتهای نوین استفاده شود. در این مراسم امیر یوسفیان، نائبرئیس هیئتمدیره بانک صادرات ایران نیز با قدردانی از طراحی خودروهای جدید در سایپا، گفت: این محصولات نگرشهای موجود را تغییر خواهد داد. سایپا به عنوان یکی از مشتریان برتر بانک صادرات ایران همواره همکاری مناسبی با بانک داشته و با توجه به شریط جدید، تکلیف و وظیفه بانک برای حمایت از صنعت خودرو سنگینتر از گذشته است. وی سقف و ظرفیت همکاری با سایپا را مورد توجه قرار داد و افزود: برای همکاری بیشتر با این شرکت بر اساس مقررات بانک مرکزی، مدلهای جدیدی را تعریف خواهیم کرد.