فاجعه‌آمیزترین حادثه در 3 قرن اخیر چه خواهد بود؟

فریبرز ناطق‌الهی، استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، با تأکید بر اینکه سیستم هشدار سریع زلزله تهران پس از تکمیل قادر به تخمین فاصله زمانی بین موج P و S زلزله است نه پیش‌بینی زلزله گفت: «هیچ کشوری تا کنون خود زلزله را پیش‌بینی نکرده است. به نظر می‌رسد برخی رسانه‌ها برداشت دلخواه خود را از سخنان رئیس سازمان پیش‌بینی و مدیریت بحران شهر تهران منتشر کرده‌اند.»

ناطق‌الهی توضیح داد: «سیستم هشدار سریع زلزله شهر تهران پس از تکمیل قادر است به پیش‌بینی زمانی فاصله موج P و موج S زلزله بپردازد. این مدت‌زمان اندک فرصتی را برای قطع شریان‌های حیاتی ایجاد می‌کند. این امر در کشورهای مختلف و در شرایط آزمایشگاهی بررسی و تأیید شده است اما پیش‌بینی خود زلزله تا کنون در هیچ جای دنیا انجام نشده است.»
او گفت: «این پروژه همچنان نیاز به آزمون‌وخطا و بررسی دارد؛ زیرا با توجه به شرایط خاک و ساختار زمین‌شناسی تهران باید این سیستم کالیبره شود تا بتواند درنهایت ۵ تا ۲۰ ثانیه بین موج P و S را تخمین بزند.»
او در بخش دیگری از سخنان خود بر آموزش و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها در شهر تهران تأکید کرد و ادامه داد: «معتقدم تهران بیش از کارگذاری ۲۰۰ سنسور برای تکمیل سیستم هشدار سریع زلزله به مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و توسعه حوزه آموزش نیاز دارد؛ زیرا در فقدان این دو موضوع پیش‌بینی فاصله بین موج P و موج S زلزله کاری از پیش نمی‌برد. بنابراین باید تمرکز بیشتر بر کاهش آسیب‌پذیری شهر تهران معطوف کرد زیرا اگر در تهران زلزله‌ای بزرگ رخ دهد، حجم آسیب‌ها به گونه‌ای خواهد بود که به‌جد می‌توان گفت فاجعه‌آمیزترین زلزله در سه قرن اخیر است.»