کنایه قالیباف به روحانی

دکتر محمدباقر قالیباف در نشست خبری پس از جلسات سران قوا که بعد از ظهر روز گذشته برگزار شد، گفت: در حوزه راهبردها، بین قوا هماهنگی و وحدت نظر کامل وجود دارد و همانطور که رئیس محترم جمهور عنوان کردند، هر سه قوه به دنبال این هستیم کاهش وابستگی بودجه به نفت را بیشتر از گذشته پیش ببریم. وی ادامه داد: آقای رئیس‌جمهور نیز بر این مساله تاکید و عنوان کرده بودند چون ما به سمت کاهش وابستگی به نفت حرکت می‌کنیم، به ما «بارک‌الله» بگویید؛ من در جلسه امروز به ایشان گفتم و اینجا هم تکرار می‌کنم که «بارک‌الله و صد بارک‌الله»! باید در این مسیر گام برداریم و این یکی از محورهای مهم و اساسی در اصلاح ساختار بودجه و تورمی است که هر روز افزایش می‌یابد.