دلواپس دلواپسانیم!

اتهام‌زني‌هاي جديد مايک پمپئو بيشتر به منظور انحراف اذهان عمومي داخل آمريکاست که در پي رسوايي خاص حمله به کنگره روي داد و به‌عنوان ننگي در تاريخ اين کشور و به‌خصوص کارنامه ترامپ درج خواهد شد. حتي اين احتمال که نگذارند عمر طبيعي دولتش تمام شود نيز وجود دارد و از اين‌رو بحث استيضاح ترامپ مطرح است. هرچند با توجه به مکانيزم‌هاي حقوقي خاص سيستم سياسي آمريکا و وضعيت نظام رياستي و سختي‌هاي خاصي که استيضاح در اين سيستم دارد و مدت‌زمان باقيمانده، تحقق آن معلوم نيست ولي وضعيت ترامپ به گونه‌اي شده که حتي براي يک هفته هم براي جامعه آمريکا قابل تحمل نيست. از طرفي آنچه بيشتر مدنظر جمهوريخواهان حاکم در آمريکاست و ديدگاه آنها را تامين مي‌کند، ايجاد موانع و مشکلات براي دولت آينده آمريکا و ايجاد ذهنيت‌هاي تازه درباره ايران است؛ لذا اينگونه اتهام‌زني‌ها جز اينکه ذهنيت‌هاي کاذبي درباره ايران ايجاد کند، نتيجه ديگري نخواهد داشت و احتمالا مشکلاتي در تعاملات آينده ايران و آمريکا با توجه به روي کار آمدن بايدن صورت بگيرد. جمهوريخواهان درصدد طرح بحث‌هايي خواهند بود که براي دولت بعدي آمريکا داراي جذابيت باشد...
ادامه صفحه 2