متهمان اصلی نگاه به بیرون!

مي‌شود با گشتي در دنياي مجازي و شبکه‌هاي اجتماعي و دقت در گفته‌ها و شنيده‌هاي مردمي اجمالا پذيرفت که تحليل و تمايل غلط خانم فائزه هاشمي که اخيرا ابراز شده و ناظر به نفع ايران از باقي‌ماندن آقاي ترامپ در کاخ سفيد است، قائلان و طرفداراني دارد. اما اگر اين گزاره صحيح باشد بايد بر آن گريست و انديشناک شد و چاره‌يابي کرد. آقاي ترامپ که در انزوايي خردکننده در حال خلع از قدرت است يکي از ستمکارترين انسان‌ها و مهاجمان به ايران و ايراني است و قطعا در تاريخ از او به‌عنوان بي‌رحمي که نان و معيشت يک ملت را گروگان سياست‌بازي‌هاي خود گرفت ياد خواهد شد. اقدام او چون اندکي باز شود و مورد موشکافي قرار گيرد در يک يا چند تحريم اقتصادي خلاصه نمي‌شود، بايد ديد که آيا اين تحريم‌هاي بي‌سابقه تاريخي فقط به تعطيلي چند کارخانه و کاهش توليد و افزايش تورم انجاميد يا به فقري گسترده و بيکاري انبوه کارگران و از هم پاشيده شدن بسياري از خانواده‌ها و ازدياد طلاق و خودکشي و اعتياد که نتيجه قهري بحران‌هاي اقتصادي هستند دامن زد؟ هم‌اکنون هم مي‌توان از آمارهاي کلي پيرامون سقوط ارزش پول ملي و ازدياد گراني و آسيب به همه ارکان اقتصادي از ضعف در مقابله با بلاياي طبيعي و بيماري‌ها تا فلاکت حاصل از آنها، نتيجه تخريب ترامپي را اجمالا به‌دست آورد ولي اگر روزي پژوهشي علمي و ميداني صورت بگيرد جست‌وجوگران مي‌توانند با عدد و رقم نشان دهند که فشارهاي آقاي ترامپ به ايران مستقيما باعث جان باختن چه تعداد از افراد جامعه ما شده و چه آسيب‌هاي جاني و مالي عظيم را ايجاد کرده است و اتفاقا باعث هيچ تغييري در سياست‌هاي نظام نشد. در چنين شرايطي اينکه حتي يک نفر پيدا شود و اين ظلم را روا بدارد تا تغييراتي در جامعه پديد آيد و مسئولان به خود آيند زياد است. بايد ببينيم چه شده است ميان دو فشاري که به مردم وارد شده يکي از طرف بيگانه و يکي از ناکارآمدي‌ها و خودپرستي‌ها و تعصب‌ها و تنگ‌نظري‌ها و تحقير کردن‌ها، عده‌اي اولي را براي رفع دومي مي‌پذيرند؟ چه بسا به‌واسطه ملموس و مستقيم بودن عملکردهاي تند و ناصواب، به‌خاطر اختلاس‌ها و مشاهده اختلافات وحشتناک طبقاتي عده‌اي جانش به لبشان رسيده و به هر ريسماني چنگ مي‌زنند و نجات‌دهنده‌اي مي‌جويند. متاسفانه اين حقيقت تلخ و ويرانه‌کننده جلوي چشم همگان قرار دارد ولي هستند قدرتمنداني که همچنان راه و رسم خلاف و غلط خود را پيش مي‌برند و کمترين انعطاف عقلايي در عملکردشان ديده نمي‌شود و عملکرد ترامپ براي ادامه سياست‌ها و افزايش تسلط‌شان بر جامعه مفيد هم بود! براي نمونه در دو دوره کاملا روشن و واضح يکي در زمان اصلاحات و ديگري در زمان معجزه هزاره سوم نتيجه تعامل با جهان و ديگري ماجراجويي و انزواي بين‌المللي براي همه آشکار شد ولي باز هم برخي بدون توجه به هزينه شعارها...
ادامه صفحه 2