تبعات بین‌المللی چهارشنبه سیاه آمریکا

چهارشنبه سياه آمريکا در داخل و خارج از اين کشور تبعات گسترده‌اي خواهد داشت که هنوز برخي از آنها علني نشده است. اقدام ترامپ و طرفداران او در هفته گذشته در وهله اول سبب شد تا سرمايه اجتماعي شخص او و در مرحله بعد سرمايه اجتماعي جمهوريخواهان خدشه‌دار شود و حتي براي مجموعه واحد ايالات‌متحده نيز گران تمام شود. ترامپ هر چند در انتخابات ايالات‌متحده شکست خورده بود اما از مردم اين کشور 74ميليون راي کسب کرده بود و اگر حساب‌شده و با برنامه پيش مي‌رفت مي‌توانست در آينده از اين سرمايه بهره‌گيري کند و براي خود جايگاهي دست و پا کند و حتي در انتخابات آتي آمريکا نيز از آن بهره جويد. چهارشنبه سياه آمريکا او را به‌شدت منفعل و منزوي کرد و حتي سبب شد تا طرفداران بين‌المللي او نيز در يک انزواي جدي فروروند. يکي از تبعات جدي اين اتفاقات شکاف عميقي است که در حزب جمهوريخواه ايجاد شده است. متحدان منطقه‌اي آمريکا در خاورميانه نيز امروز ديگر به سکوت مطلق فرورفته‌اند زيرا علاوه بر اينکه بزرگ‌ترين متحد آنها شکست خورده است، حيثيت آنها نيز در اين عرصه به صورت جدي از بين رفته زيرا اقدامات او مورد نکوهش جهاني قرار گرفت. روياي آنها نيز مبني بر تغيير کفه قدرت در خاورميانه نيز به شکست منجر شد؛ زيرا نقشه آنها مبني بر سخت کردن مسير بايدن در بازگشت به برجام نيز عملياتي نشد و نيمه‌تمام باقي ماند. عملا با توجه به اين اتفاقات بايد دوران ترامپ را تمام‌شده دانست و روزهاي منزوي شدن او را مشاهده کرد. ترامپ با رفتارهايي که در دوره رياست‌جمهوري خود داشت، نشان داد که قواعد سياسي آمريکا را برنمي‌تابد و براي حفظ دستاوردهايش و تحکيم پايه‌‌هاي قدرتش از هيچ اقدامي فروگذار نمي‌کند. او پيامدهاي رفتارش را نمي‌سنجيد و خودش را برحق مي‌‌دانست. اين موضعي بود که در چهار سال اخير از سوي رسانه‌‌هاي آمريکا مورد توجه قرار گرفته است. هفته پاياني عمر سياسي دولت ترامپ بدون روي دادن اقدام مهمي سپري مي‌شود. در محافل سياسي آمريکا ماده‌25 قانون اساسي مطرح شده است تا به‌خاطر اتفاقاتي که در روزهاي اخير روي داد، دونالد ترامپ از قدرت خلع شود. موضع‌‌گيري‌ها و اقداماتي که براي رفتار ترامپ و هوادارانش از سوي سياسيون مطرح شد اما به نظر نمي‌‌رسد که اقدامي براي برکناري ترامپ صورت گيرد و بيان اين موضوعات بيشتر واکنشي براي رفتارهايي بود که اتفاق افتاد. به نظر نمي‌رسد که در هفته باقي‌مانده از عمر دولت ترامپ اقدامي عليه ناهموار کردن انتقال قدرت انجام دهد. کمااينکه هيلاري کلينتون هم به اين موضوع اشاره کرد و گفته بود بزرگ‌ترين هديه‌‌اي که ترامپ مي‌‌تواند در 15‌روز آخر به مردم آمريکا بدهد اين است که وارد جنگ با ايران نشود. اين موضوع را هيلاري از آنجا مورد تاکيد قرار داد که رفتار ترامپ غيرقابل پيش‌‌بيني است.