بلیط هواپیما

۱۳۹میلیارد دلار صادرات محقق شد

آرمان‌ملي: همزمان با بيست‌وپنجم دي‌ماه، 60 پروژه سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با سرمايه‌گذاري بيش از 3100 ميليارد تومان و 200 ميليون يورويي و  با حضور ويدئوکنفرانسي رئيس جمهوري به بهره‌برداري رسيد. بر اساس اطلاعات منتشرشده، برآوردها نشان مي‌دهد که با اجراي اين طرح‌ها براي حدود 3223نفر اشتغالزايي مي‌شود. مرتضي بانک- دبير شوراي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي هم در مراسم بهره‌برداري از اين طرح‌ها خطاب به رئيس جمهوري، گفت: «ميزان صادارت مناطق آزاد و ويژه به خارج از کشور طي دو دولت شما، بالغ بر139 ميليارد دلار بوده و حداقل 40 ميليارد دلار نيازهاي سرزميني اصلي از طريق توليدات اين مناطق تامين شده است.»
جزئيات طرح‌هاي اجرايي در منطقه آزاد قشم نشان مي‌دهد که  بهره‌برداري از پالايشگاه نفت خام فوق سنگين و 27 طرح اقتصادي و زيربنايي ديگر با سرمايه‌گذاري 160 ميليارد توماني از منابع داخلي سازمان منطقه و سرمايه‌گذاري بيش از 1600 ميليارد تومان به همراه 240 ميليون دلار بخش خصوصي در دستور کار قرار دارد. طرح‌هاي منطقه آزاد قشم به ايجاد حدود 2240 نفر اشتغال منتهي مي‌شود. اما در منطقه آزاد انزلي از طريق بهره‌برداري از چهار پروژه ساخت اسکله شماره 13 مجتمع بندري کاسپين به همراه زيرساخت‌هاي پسکرانه و 14 طرح صنعتي و تجاري، با سرمايه‌گذاري 818 ميليارد توماني، براي حدود 470 نفر اشتغالزايي خواهد شد. به گزارش ايسنا، در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس با سرمايه‌گذاري پنج ميليون يورو و 30 ميليارد تومان توسط بخش خصوصي داخلي پروژه پترو دوار کيش و دو طرح صنعتي و خدماتي با اشتغالزايي 133 افتتاح شده است. در منطقه ويژه اقتصادي کاوه نيز سه طرح زيرساخت لجستيکي و صنعتي در منطقه ويژه اقتصادي کاوه با سرمايه‌گذاري 380 ميليارد توماني افتتاح شد که براي 200 نفر اشتغالزايي مي‌شود. در ادامه بهره‌برداري از پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، چهار طرح صنعتي و توليدي در منطقه ويژه اقتصادي سهلان با سرمايه‌گذاري 62 ميليارد تومان و 5/5 ميليون يورو در دستور کار قرار گرفت. با اين پروژه در مجموع براي بيش از 130 نفر شغل در منطقه ايجاد خواهد شد. همچنين در منطقه ويژه سلفچگان نبا سرمايه‌گذاري 22 ميليارد توماني و 5/2 ميليون يورويي بخش خصوصي، سه پروژه توليدي و صنعتي آماده بهره‌برداري است که براي بيش از 50 نفر اشتغالزايي به همراه دارد. گفتني است که پيش از اين و در شهريورماه، مجموعه‌اي از پروژها در مناطق آزاد و  ويژه افتتاح شده بود که 58 طرح بزرگ سرمايه‌گذاري با ارزش سرمايه‌گذاري4800 ميليارد تومان و 438 ميليون يورو با اشتغالزايي 4400 نفر به بهره‌برداري رسيده بود.
13 اقدام راهبردي جهت سرمايه‌گذاري
دبير شوراي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي، در بهره‌برداري از طرح‌هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي گفت: 13 اقدام راهبردي جهت تسهيل و توسعه سرمايه‌گذاري در دستور کار مديريت قرار گرفت؛ اهم آنها عبارت است از گسترش پنجره واحد الکترونيکي خدمات، ايجاد توسعه شبکه زيرساخت‌هاي سرمايه‌گذاري، تسهيل و تسريع در فرآيند اخذ مجوزها، افزايش ضريب نفوذ فناوري و توسعه راهکارهاي مالي و مبادلات ارزي. به گزارش برنا، مرتضي بانک ادامه داد: به‌رغم وجود چالش‌هاي ارزي و گمرکي مالياتي و محدوديت‌‌هاي ناشي از تحريم و بيماري کرونا، مناطق آزاد و ويژه دستاوردهاي ارزشمندي را در حوزه سرمايه‌گذاري داشته است؛ به نحوي که سرمايه‌گذاري جذب شده در مناطق آزاد طي نه ماهه نخست سال جاري  نسبت به دوره مشابه سال گذشته 57 درصد افزايش داشته است و ميزان سرمايه‌گذاري داخلي محقق شده در مناطق آزاد از سال 92 تا امروز جمعا 108 هزار ميليارد تومان به اضافه 5/28 ميليارد تومان بوده است.  او اضافه کرد: علاوه بر آن بالغ بر 5/5 ميليارد دلار سرمايه خارجي محقق و از پروژه‌ها بهره‌برداري شده است. اين عملکرد نشان روشني از نقش‌پذيري موفق و فراهم‌ کردن اقليم‌سازي مناسب براي فعاليت‌هاي  اقتصادي جهت جذب سرمايه‌گذاي‌هاي خارجي  است. ميزان صادارت مناطق آزاد و ويژه به خارج کشور طي دو دولت شما، بالغ بر 139 ميليارد دلار بوده و حداقل 40 ميليارد دلار نيازهاي سرزميني اصلي از طريق توليدات اين مناطق تامين شده است.
بلیط هواپیما