بلیط هواپیما

از چاله به چاه نیفتیم

رئيس شوراي شهر تهران در سخناني انتخابات 1400 را براي آينده ايران مهم دانست و به اصلاح‌طلباني هم که معتقد به حضور فعال نبودند ولي الان صحبت از فعاليت در انتخابات مي‌کنند تا بتوان با رويکرد جديد ايران پيش‌رو را ساخت، اشاره کرده، زيرا انتخابات سال گذشته مجلس نشان داد اگر مردم در انتخابات شرکت نکنند از چاله به چاه مي‌افتند؛ مردمي که به‌دليل قهر با انتخابات پاي صندوق‌ها نيامدند تا به اين وسيله به نوعي به مسئولان تفهيم کنند، ولي حالا که تصميمات غيرمنتظره به‌صورت برخي طرح‌ها به وسيله همين نمايندگان حداقلي در مجلس مطرح مي‌شود عموم جامعه هم دريافت که نبايد با صندوق راي قهر کرد. فريادهايي مبني بر اينکه نبايد با انتخابات قهر کرد و اگر قهر کنيم، مجلسي روي کار خواهد آمد که حداقلي است و تصميماتي خواهد گرفت که بعدا هرچه بر سر زنيم بي‌فايده است. از اين‌رو نخبگان سياسي، اصلاح‌طلبان و کساني که در انتخابات شرکت نکردند، پشيمان و برآنند تا در انتخابات بعدي جبران کنند. واقعيت اين است که انتخابات برگزار مي‌شود چه عده‌اي بخواهند و چه عده‌اي نخواهند. حال اگر پاي صندوق آمديم، يک انتخاب اصلح داشتيم، شخصيت برجسته‌اي برگزيديم که توان رفع مشکلات را دارد و به خرد جمعي توجه مي‌کند در اين صورت هم مردم آثار مثبت انتخاب خود را خواهند ديد و خوشحال مي‌شوند و هم کشور از گرفتاري‌ها نجات پيدا مي‌کند. اگر اصلاح‌طلبان و مردم عادي همانند انتخابات گذشته پاي صندوق نيايند، آثارش همين است که الان دارند، مي‌بينند و اينطور نيست که اگر شرکت نکنند انتخابات هم برگزار نشود. محسن هاشمي در بخشي ديگر به موضوع مهم نقدينگي که عامل تورم است، اشاره کرد. همان موضوع مورد سوال از احمدي‌نژاد که با نقدينگي چکار خواهد کرد و براي نقدينگي دست بخش خصوصي چه برنامه‌اي دارد ولي با کم‌توجهي به عامل اصلي تورم و بهره‌گيري از نظرات غيرکارشناسي مشاوران اقتصادي، برنامه مناسبي براي مبارزه با نقدينگي و جمع‌آوري آن نداشت. واقعيت اين است که اگر ارز حاصل از افزايش صادرات به ريال تبديل شود و باز در اختيار خود صادرکننده قرار بگيرد باز همان افزايش نقدينگي را به‌دنبال دارد. بايد راهکاري براي ارز پيدا شود که به توليد يا حداقل به مواد خام تبديل شود. مثلا شکر قرمز در کارخانه‌هاي قند داخل تبديل به شکر سفيد يا روغن خام در داخل به روغن قابل مصرف تبديل شود. درواقع اگر نقدينگي به صادرات غيرنفتي تبديل شود ولي ارز داخل کشور در اختيار صادرکننده باشد و به دلال‌بازي بپردازد، همين اتفاق الان بلکه بدتر رخ مي‌دهد. خلاصه کلام اينکه ونزوئلا اقتصاد را علم نمي‌دانست، در کشور ما هم در زمان احمدي‌نژاد به اقتصاد به چشم علم نگاه نمي‌شد. همانطور که عموم در رابطه با سياست اظهارنظر مي‌کنند ولي علم سياست، عالم سياست و علم اقتصاد، عالم اقتصاد مي‌خواهد. در روزهاي نخست روي کار آمدن مجلس، توصيه به بهره‌مندي از شخصيت‌هاي دانشگاهي که حاضرند اطلاعات خود را رايگان در اختيار بگذارند، کردم. شخصيت‌هاي برجسته اتاق بازرگاني که هم علم و هم تجربه اقتصادي در توليد، کشاورزي و بازرگاني دارند ولي برخي در مجلس خود را مستغني از مشورت ديگران مي‌دانند و دلش را به مرکز پژوهش‌ها خوش کرده‌اند. انتخابات رياست‌جمهوري در پيش است. چنانچه به نظر کارشناسي عمل نشود و دستوري عمل کنند، نگاه شهروندي را محترم نشمرند، دولتي تشکيل مي‌شود که ناتوان در مديريت شرايط فعلي کشور است ولي اگر مي‌خواهيم قوام کشور حفظ شود، براي روي کار آمدن افراد عاقل، لايق، دورانديش و شخصيت‌هايي که بتوانند امور اجرايي کشور را به دست گيرند و جامعه را از مخمصه دور کنند، بايد تصميم جدي به شرکت موثر در انتخابات گرفت.
بلیط هواپیما