بلیط هواپیما

مدیران غیرمتخصص، کاهش اعتماد را نهادینه می‌کنند

مناسبت‌هاي مختلف از جمله مناسبت‌هاي ديني مي‌تواند بهانه‌اي باشد براي هر کدام از ما که ببينيم چقدر در آن راستا عمل مي‌کنيم و چقدر پيام‌هاي مناسبت‌هاي مذهبي را در رفتارمان و نه فقط در گفتارمان مورد توجه قرار مي‌دهيم. طبيعتا نياز هر جامعه اين است که افراد آگاه در عرصه‌هاي مديريتي حضور داشته باشند. حال سوال اين است که چقدر مديران ما که در جامعه اسلامي زندگي مي‌کنند و زندگي مي‌کنيم، در عمل هم به آن ويژگي‌هاي مديران کارآمد در جامعه اسلامي پايبندند؟ بدون‌شک يکي از ويژگي‌هاي مدير کارآمد در جامعه اسلامي، داشتن آگاهي از مسائل مرتبط با مسئوليتي است که در جامعه مي‌پذيرد و به عهده مي‌گيرد؛ درحالي گاهي آسمان و زمين را به‌هم مي‌بافند و پيگيري مي‌کنند تا بتوانند منصبي بگيرند. حضرت علي(ع) در ارتباط با همين موضوع به نکته‌اي اشاره کرده‌اند و مي‌فرمايند: «اي مردم! همانا سزاوارترين فرد در خلافت و مديريت کسي است که در اجراي امور تواناترين و در فهم مسائل داناترين به فرمان خداوند باشد». همين يک عبارت، جمله يا حديثي که از اميرمومنان ارائه شده، مي‌تواند مبنايي براي سنجش من به عنوان يک مدير در جامعه اسلامي باشد. آيا واقعا من در جاي خودم نشسته‌ام؟
ادامه صفحه 2
بلیط هواپیما