بلیط هواپیما

القاعده محصول رقابت قدرت‌های جهانی

فتح اله دهقان‪-‬ اخیرا پمپئو وزیر خارجه ترامپ ایران را متهم به ارتباط با القاعده و... نموده است. این اظهارات مرا به یاد جمله معروف« ژوزف گوبلز» وزیر تبلیغات هیتلر انداخت که گفته بود:« دروغ هر چه بزرگتر باشد، باورش برای توده‌های مردم راحت‌تر است.»
لازم دیدم در این خصوص مطالبی را به رشته تحریر درآورم.
در زمانه‌ای که به دوران جنگ سرد معروف شده است، اتحادشوروی در راستای وصیت« پتر کبیر»مبنی بردسترسی به آبهای گرم خلیج فارس و اقیانوس هند ودر چارچوب رقابتهای دوران جنگ سرد، افغانستان را اشغال کرد.
مردم مسلمان افغانستان به مبارزه با اشغالگران کمونیست برخاستند.

آمریکانیز از ترس دسترسی شوروی به خلیج فارس و اقیانوس هندو در چارچوب رقابت با شوروی در دوران جنگ سردبه کمک مجاهدین افغان شتافت.
متحدین منطقه‌ای آمریکا همچون سعودی نیز وارد عمل شدند. در این راستا گروه طالبان در راستای استراتژی جهانی و منطقه‌ای آمریکا و با پشتیبانی فکری ومالی سعودی‌ها توسط پاکستان برای مبارزه ومقابله با شوروی ساز ماندهی شدند.
بن لادن میلیاردر بنیاد گرای ناراضی سعودی به پاکستان شتافت و در زیر بیرق طالبان به سازماندهی جنگجویانی که از کشور‌های عربی ومنطقه برای جهاد علیه تجاوز شوروی به پاکستان آمده بودند وبه مجاهدین عرب-افغان معروف بودند پرداخت.بدین ترتیب موجودیت القاعده در شهر پیشاور پاکستان توسط
بن لادن اعلام شد.
با شکست شوروی و پایان اشغال افغانستان، القاعده که توسط عربستان سعودی وپاکستان سازماندهی شده بود، اقدام به عملیات 11سپتامبر و حمله به برجهای دوقلو در آمریکا نمود.(در خصوص حقایق واینکه چه کسانی پشت پرده عملیات 11سپتامبر بودند ابهامات زیادی وجود دارد).اما،این حقیقت که آمرین، عاملین و تروریستهایی که این عملیات تروریستی را رقم زدنداز سرزمین محبوب،
یار غار و گاو شیر ده آمریکا در منطقه بودند هیچ شک وشبهه‌ای وجود ندارد.
براساس مدارک موجود وشواهد انکارناپذیر، به شهادت همه جهانیان و اعتراف واذعان خود غربی‌ها ایران هیچ گونه نقشی در خصوص ایجاد،سازماندهی و پشتیبانی ازالقاعده نداشته است.
مجاهدین معروف به افغان-عرب نیز ناراضیان و سرخوردگان از عملکرد رژیمهای وابسته ومجری سیاستهای ابرقدرتها در منطقه خاورمیانه هستند.القصه، القاعده هیچ گونه قرابت ایدئولوژی و ارتباط تشکیلاتی با ایران نداشته و آبشخور فکری آنها ایدئولوژیهای سلفی و متحجر وقشری مسلک همچون وهابیت است که ریشه تاریخی آن به خوارج و افکار «ابن تیمیه عرب» که فردی متحجر بود و عقل را سبب ضلالت می‌شمرد، برمی‌گردد.
البته نباید ازنقش «ایمن الظواهری مصری» که دارای تفکر اخوانی است در جنبش القاعده نیز غافل شد.
دیگر اینکه عملکردگروههای تروریستی جبهه النصره وداعش که شاخه‌هایی از القاعده هستند در مخالفت با ایران در منطقه خاورمیانه شاهد این مدعا می‌باشد.
این سازمان تروریستی کاردستی عربستان سعودی وپاکستان، همچنین باز خورد عملکرد رژیم‌های وابسته در منطقه خاورمیانه و محصول رقابت ابرقدرتها در دوران جنگ سرد است.
بلیط هواپیما