بلیط هواپیما

تبدیل مازوت به نوشابه

مجید ابهری‪-‬ پیشرفت علم وفناوری بشر را به قله‌های رفیع دانش رسانده وبسیاری از ناممکن‌ها را مقدور ساخته و امروز معلوم نیست که قطار دستاوردهای علمی انسانها تا کجا
پیش خواهد رفت. به مدد این فناوری‌ها، بشر به
کره ماه پای گذاشت وسرعت حرکت بین شهرها وکشورها به بیش از سرعت صوت رسید و بسیاری از بیماری‌های کشنده وخطرناک به زانو در آمدند. بسیاری از اعضای بیمار وناکارامد انسان با اعضای سالم تعویض گردیده وعمر دوباره به صاحبان خود دادند. جنگ افزارهای خطرناک، کشنده ومدرن که به ابزار قدرت طلبی، انتقامجویی و جهانگشایی زور مداران تبدیل شدند و انسان از یکسو برای نجات زندگی وطول عمر همنوعان خویش همت گماشت واز طرف دیگر با تولید ابزار مرگ‌آور توانست هزاران نفر را در یک چشم به هم زدن به گور بفرستند. در این میان بعضی از دستاورد‌های بشری علیرغم فواید متعدد برای انسانها و زندگی آنها، زیان‌ها و آسیب‌های مختلف و بیشتری به جامعه وارد کرد. کشف نفت واستخراج این ماده سیاه و بدبو به نردبان رشد وترقی تبدیل شد.به طوری که بسیاری از جنگها و ویرانی‌های کشور به خاطر تصاحب نفت بوده و هزاران نفر از رهگذر کشف وخرید وفروش آن به سرمایه‌های نجومی دست یافتند. در حالیکه برخی از سرزمین‌هایی که برروی انبارهای بزرگی از نفت قرار داشته و دارند با سختی و تنگدستی روزگار خودرا سپری می‌سازند که نمونه‌های بارز آنها را می‌توان در بخشهایی از قاره آفریقا مشاهده کرد. تاسیس پالایشگاه‌های عظیم وایجاد صنایع پتروشیمی به بعضی از کشورهای دارای نفت امکان تولید مشتقات پتروشیمی را داده که از هرکدام از آنها صدها نوع کالا می‌توان تولید نمود. در هرحال نفت و مشتقات آن فقط موجب درآمد ورفاه صاحبان آن نگشته وگاهی زحمات ودردسر‌های مختلفی نیز برای آنها تولید نموده است. تولید آلودگی محیطی و گرم شدن زمین براثر استفاده زیاد از سوخت‌های فسیلی، ابعاد زیان‌آور و آسیب ساز نفت را آشکار نمود. گرم شدن زمین و دشواری حیات برخی جانوران و نباتات، آب شدن یخ‌های قطبی و تغییرات محیطی ناخوشایند از عوارض استفاده از نفت در محیط زندگی بشر می‌باشد. یکی دیگر از دشواری‌های کاربردی نفت ومشتقات آن استفاده از مازوت وگازوییل در برخی از صنایع بجای گاز وبرق (سوخت پاک وکم ضرر) باعث افزایش آلودگیهای محیطی ودشواری‌های تنفسی گردید.در چند روز اخیر دشواری‌های تنفسی ناشی از آلودگی‌های هوا علاوه بر افزایش آمار بیماران ریوی وتنفسی موجب مرگ صدها نفر از هموطنان عزیز ما گردید.تضادهای گفتاری و رفتاری برخی از دست اندر کاران ومسئولین در نفی کاربری مازوت در تولید برق ازیکطرف و تصدیق آن ازسوی بعضی دیگر از مسئولین مردم را دچار گیجی اطلاعاتی نمود. به‌هرحال بیت کوین متهم اصلی شناخته شده و باز به برکت مجهولات مختلف بی‌برنامه گی وفقدان مدیریت مدیران و دست اندرکاران بیرنگ شده ودرمحاق قرارگرفتند. روش وسنت ناپسندی که هربار ناکار آمدی تجزیه کرده و گناه قصور را بگردن چرخ غدار وسپهر
کج رفتار قرار می‌دهند و رسانه‌ها ومردم نیز اعتیاد روحی ورفتاری به این سنتهای آزار‌دهنده یافته اند. اما این بار برای حل علمی وریشه‌ای مشکلات بعد از مطالعات وتحقیقات گسترده به یک نظریه پیشرفته رسیدم. همانطوری که به کمک بعضی از مواد شیمیایی جلبکهای دریایی به نوعی قارچ تبدیل شده که میتوان آن را آرد کرده ونان تولید کرد، پژوهشگران برای خلاص شدن از انباشت مقادیر زیاد مازوت موادی کشف کنند که با افزودن آن به این ماده مازوت تبدیل به نوشابه گردد. تا هم در بازار داخلی مورد مصرف قرارگیرد و هم از صدور آن درآمد کلان ارزی نیز داشته باشیم. درهمین جا امتیاز بهره‌برداری از این محصول را به نام خود ثبت می‌کنم تا مورد سوءاستفاده فرصت طلبان قرار نگرفته وهم تا اندازه قابل توجهی از آلودگی‌های تنفسی کاسته شود.
بلیط هواپیما