صف خرید در بیش از نیمی از نمادهای بورس

بازار سرمایه کشور که طی نیمه اول هفته گذشته با فشار فروش سنگین تا یک میلیون و 150 هزار واحد افت کرده بود، هفته جدید را با تداوم فشار خرید در اکثر سهم های بازار، به خصوص سهم های بزرگ بنیادین آغاز کرد و بیش از 50 درصد سهم های بورس و فرابورس صف خرید را تجربه کردند تا شاخص کل بتواند به سطح2/1میلیون واحد بازگردد.به گزارش خراسان، دیروز شاخص کل بورس 2/3درصد و شاخص کل هم وزن 7/1 درصد و شاخص کل فرابورس 5/2 درصد رشد کرد تا شاهد رشد یکدست اکثر نمادهای بازار باشیم. البته نمادهای بزرگ بااستقبال بیشتری مواجه شدند و بیشتر صف خرید شدند تا رشد شاخص کل تقریبا دو برابر شاخص کل هم وزن باشد. افت بیش از حد نمادهای بزرگ بنیادین، طی رفتار هیجانی سهامداران در نیمه اول هفته گذشته و قبل از آن باعث شده است قیمت این نمادها بسیار جذاب شود. به خصوص آن که روند نزولی نرخ ارز هم متوقف شده است و با توجه به رشد نرخ ارز نسبت به سال مالی قبل، انتظار برای رشد سودآوری شرکت ها قوی است. هفته قبل به دلیل اظهارات رئیس جمهور مبنی بر افت نرخ ارز تا 15 هزار تومان، فضای روانی سنگینی در بورس و بازار ارز ایجاد شده بود.با رشد شرکت های بزرگ، ارزش سهام عدالت هم از قعر 8 ماهه بالا آمد و به 7/8میلیون تومان (سهام عدالت 500 هزار تومانی) رسید. گفتنی است سهام عدالت اواخر اردیبهشت ماه امسال در پی افت مقطعی بازار تا محدوده 8 میلیون تومان افت کرده بود اما بعد از آن تا 20 میلیون تومان رشد کرد. بعد از ریزش بازار از مردادماه تاکنون نیز ارزش سهام عدالت از 10 میلیون تومان کمتر نشد تا این که در دوره اخیر با افت هیجانی بازار در اواخر دی ماه دوباره تا 8 میلیون تومان پایین آمد. قرار است 30 درصد بعدی سهام عدالت طی بهمن ماه آزاد شود تا سهامداران بتوانند همه سهام خود را به فروش برسانند.گفتنی است بازار سرمایه فعلا با سرعت در حال بازگشت به تعادل است و تا بازگشت قیمت ها به مقادیر قبل از ریزش هیجانی انتهای دی ماه، احتمالا شاهد رشد مساعد بازار خواهیم بود. چنان چه در روز گذشته حدود 53 درصد نمادهای بورس و بازار اصلی فرابورس صف خرید را تجربه کردند. البته در بازار پایه تعداد صف های خرید کمتر بود. به نظر می رسد گزارش های 9 ماهه شرکت ها، وضعیت نرخ ارز و سرنوشت تحریم ها و ... مهم ترین عوامل موثر بر سرنوشت بورس در فصل پایانی سال خواهد بود.