گمانه ها از یارانه4 سقفی

 عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 از مصوبه این کمیسیون برای دو برابر شدن یارانه نقدی در سال آینده خبر داد، اگرچه پیگیری های خراسان از تلفیق نشان می دهد که مصوبه یارانه ای هنوز در تلفیق نهایی نشده است و سخنگوی تلفیق نیز ارقام مطرح شده را صرفا در حد گمانه زنی خواند. به گزارش فارس، حاجی دلیگانی با اشاره به نشست دیروز کمیسیون تلفیق بودجه 1400 گفت: با مصوبه این کمیسیون، یارانه نقدی در سال 1400 دو برابر خواهد شد. بر این اساس یارانه 20 میلیون ایرانی، 91 هزار تومان، 23 میلیون نفر 136 هزار تومان، 25 میلیون نفر 183 هزار تومان و 10 میلیون نفر از ضعیف ترین اقشار 267 هزار تومان در هر ماه می شود.طبق گزارش خبرگزاری فارس از کمیسیون تلفیق، پیشتر قرار بر این شده بود که مجلس یارانه نقدی و معیشتی را ادغام کند و با اضافه کردن برخی منابع دیگر، یارانه جدیدی به مردم بدهد.حاجی دلیگانی  اظهار کرد: این کمیسیون در مصوباتی دیگر5/2 میلیارد دلار یعنی 33 هزار میلیارد تومان یارانه را به بخش دارو، 32 هزار میلیارد تومان را به بخش تولید و اشتغال، 32 هزار میلیارد تومان را مستقیم به استان ها (بدون ورود سازمان برنامه و بودجه به آن) و 18 هزار میلیارد تومان را به محرومیت زدایی در نقاط مختلف اختصاص داد.عضو کمیسیون تلفیق بودجه ادامه داد: در مصوبه دیگری نیز سازمان هدفمندی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شدند یارانه نقدی و یارانه معیشتی افرادی را که مستحق دریافت این یارانه‌ها بودند، اما به هر دلیلی یارانه نقدی و یارانه معیشتی آن ها قطع شده است ، برقرار کنند.گفتنی است پیگیری خراسان از کمیسیون تلفیق نشان می دهد که هنوز این مصوبه نهایی نیست و در صورت تصویب نهایی در کمیسیون تلفیق باید به تصویب صحن علنی مجلس و تأیید شورای نگهبان نیز برسد.