آینده بورس پس از تغییر دامنه نوسان

بازار سرمایه کشور هفته قبل را نزولی آغاز کرد اما بعد از اعلام دستورالعمل جدید شورای عالی بورس در خصوص نامتقارن شدن دامنه نوسان، تغییر روند داد تا با بازگشت شاخص کل به بالاتر از 1.2 میلیون واحد، هفته گذشته را به رشد 41 هزار واحدی ( 3.5 درصدی) پشت سر بگذارد. تقریبا همه متفق القولند که برگشت روند بازار ناشی از دستورالعمل جدید شورای عالی بورس بوده است. به بیان دقیق تر بازگشت بازار ناشی از اثر روانی اعلام خبر جدید بوده است. چرا که قواعد جدید در خصوص نامتقارن شدن دامنه نوسان از امروز اجرایی خواهد شد و آن چه هفته قبل رخ داده، صرفا واکنش بازار به اعلام خبر دستورالعمل جدید بوده است.
 
اگر این واقعیت را بپذیریم که روند نزولی شدید هفته دوم بهمن ( هفته منتهی به 17 بهمن) در بخشی از سهم های بنیادینِ بازار صرفا هیجانی و ناشی از ترس بوده است و با واقعیت های بنیادین همخوانی نداشت، تحلیل ماجرا آسان می شود. ریزش در سهم‌های حبابی منطقی است و نیاز به دلیل و علت یابی ندارد.  اما در سهم های بنیادین بازار که چشم‌انداز تقسیم سود بیشتر از سود بانکی دارند، منطقی نیست. بلکه ریزش قیمت نمادهای بنیادین در هفته دوم بهمن، به دو دلیل رخ داده است: اول ترس از ریزش سنگین هیجانی و تداوم آن و دوم طمع برای خرید سهم در قیمت پایین تر. موضوع اول که واضح است و همواره بخشی از بازار را می ترساند و باعث تداوم صف های فروش می شود. اما موضوع دوم ریشه در رفتار کوتاه مدتی بخشی از بازار دارد. این گروه وقتی می بینند یک سهم قوی و بنیادین، صرفا به خاطر هیجان تحت فشار فروش قرار دارد، سعی می کنند سهام خود را هم بفروشند تا با پول نقد حاصل از آن، سهم بنیادین را در قیمت پایین تر بخرند. این موضوع خود باعث تشدید فشار فروش می شود. به نظر می رسد دستورالعمل جدید در خصوص سهم های بنیادین بازار، دو معضل فوق را حل کرده یا حداقل تخفیف دهد. چرا که با کاهش دامنه نوسان منفی، ترس از ریزش بیشتر کاهش می یابد.  با دامنه نوسان منفی 2 درصدی، یک سهم در یک هفته در نهایت 10 درصد افت می کند که با توجه به احتمال بازگشت قیمت یک سهم بنیادین، ریسک زیادی نیست. از سوی دیگر، با محدودشدنِ دامنه کاهش قیمت، طمع خرید در قیمت پایین تر هم به حداقل می رسد. البته این در خصوص سهم های قوی و بنیادین بازار است و برخی معتقدند که محدودکردن دامنه نوسان منفی، منجر به تشدید صف های فروش، مخصوصا در نمادهایی از بازار که حبابی اند و نیاز به تعدیل قیمت دارند می شود.  باید دید برداشت فعالان بازار و جریان نقدینگی، بورس و گروه‌های مختلف را به کدام سو خواهد برد؟