مثلث كانديداهاي اصولگرا پشت نامزد اصلي

دوباره انتخاباتي سرنوشت‌ساز در راه است و دوباره اصولگرايان را چنددستگي و تشتتِ ناشي از فعاليتِ اين نهاد و تاسيس آن تشكيلات اجماع‌ساز دربرگرفته تا حالا در آستانه انتخاباتي كه آنها به‌ دليل مجموعه دلايل و شرايط، خود را پيشاپيش پيروز ميدان مي‌دانستند، بيش از هر زمان از وحدت دور باشند. شرايطي كه شايد مهم‌ترين آن گرايش سياسي حاكم بر دولت مستقر باشد و اينكه انتخابات پيش‌رو قرار است تكليف رييس‌جمهوري آينده كشور را پس از بازه 8 ساله رياست‌جمهوري حسن روحاني و دولت مورد حمايت اصلاح‌طلبان روشن كند. همين شرايط است كه باعث شده اصولگراياني كه دست بالا را در اختيار خود مي‌بينند، حاضر به همكاري باهم و كناره‌گيري به نفع يكديگر نشده و هر كدام به‌ نحوي پرچم استقلال را در جزيره‌اي از مجمع‌الجزاير اصولگرايي به دست بگيرند و اينجا و آنجا شعار انتخاباتي سر دهند. 
در اين ميان اما شايد تنها يك نفر باشد كه اگرچه هرگز كلامي درباره حضور در انتخابات نگفته اما اگر بيايد احتمالا اغلب كانديداهاي احتمالي جناح راست به‌ نفع او عقب مي‌نشينند و حتي پشت او مي‌ايستند تا با قدرت به سوي انتخابات 1400 گام بردارد.
سيدابراهيم رييسي، رقيب اصلي حسن روحاني در انتخابات 96 كه نه‌تنها تاكنون از حضور در انتخابات 1400 نگفته، بلكه حتي دست‌كم يك نوبت وقتي با اصرار يك فعال دانشجويي اصولگرا مواجه شد، با تاكيد بر كارهاي بر زمين مانده در دستگاه قضايي، تلويحا از نيامدن گفت. با وجود اين اما هر روز خبري درباره احتمال كانديداتوري مجددش در اين رسانه و آن مطبوعه منتشر مي‌شود و جالب آنكه در عمده تحليل‌هاي انتخاباتي جناح راست، نقشي محوري به خود اختصاص داده است. جايگاهي كه نه‌تنها در سرنوشت خودش در كارزار انتخابات رياست‌جمهوري پيش‌رو موثر است، بلكه فراتر از آن حتي در چند و چون آينده سياسي ديگر كانديداهاي احتمالي اصولگرا نيز اثرگذار بوده و خواهد بود. چنان‌كه بارها ازجانب تحليلگران اصولگرا و حتي چهره‌هاي نزديك به كانديداهاي احتمالي اين جريان ازجمله محمدباقر قاليباف يا سعيد جليلي شنيده‌ايم كه حضور آنان در انتخابات پيش‌ رو مشروط است به عدم حضور سيدابراهيم  رييسي.
وضعيتي كه نه‌تنها به يگانه نقطه اشتراك طيف‌هاي ميانه‌رو و سنتي جريان اصولگرايان تبديل شده، بلكه حتي ساز ناكوك جريان اصولگرايي را كه جبهه پايداري باشد نيز كوك كرده است. سند اين مدعا هم اظهارات مكرري است كه طي مدت گذشته از سيدحسين نقوي حسيني، رييس ستاد سعيد جليلي در انتخابات 92 شنيده‌ايم، مبني بر اينكه جليلي گزينه اصلي پايداري‌ها صرفا در صورتي وارد كارزار انتخابات خواهد شد كه رييسي عزم ورود نكند. چه آنكه به ‌گفته اين نماينده پيشين مجلس، در آن صورت گزينه مطلوب حتي براي پايداري‌ها هم نه جليلي، كه رييسي خواهد  بود.

طي اين روزهاي اخير اما خبري آمد كه حتي فراتر از اين، از جايگاه و دست بالاتر رييسي حكايت داشت. آنجا كه پايگاه خبري ديده‌بان ايران، به ‌نقل از «يك منبع نزديك به نايب‌رييس مجلس يازدهم» از مذاكره علي نيكزاد، سعيد محمد و مهرداد بذرپاش براي راه‌اندازي ستاد انتخاباتي سيدابراهيم رييسي خبر داد. اين پايگاه خبري در گزارش مختصر خود به‌ نقل از اين منبع نزديك به علي نيكزاد نوشته كه اين سه چهره اصولگرا از مدتي پيش مذاكرات را شروع كرده و حتي ميان خود به ‌نوعي تقسيم كار هم رسيده‌اند. نكته جالب در بين سطور اين خبر اما آنجاست كه هر سه گزينه‌اي كه حالا اين پايگاه خبري از آنان به عنوان گزينه‌هاي احتمالي مديريت ستاد انتخاباتي سيدابراهيم رييسي نام برده، خود ازجمله كانديداهاي احتمالي انتخابات 1400 نيز هستند. چنان‌كه طي ماه‌هاي گذشته زمزمه‌هايي درباره احتمال كانديداتوري نيكزاد و البته مهرداد بذرپاش منتشر شده و فراتر از اين، دست‌كم در يك مورد يك منبع اصولگرا از تلاش سعيد محمد در مسير رايزني با طيف‌هاي مختلف اصولگرا براي ورود به انتخابات 1400 خبر داد؛ زماني كه حميدرضا ترقي، عضو ارشد حزب موتلفه اسلامي در گفت‌وگوي روز نهم آذر ماه خود با «اعتماد» گفت كه سعيد محمد راسا دست به كار رايزني شده و پيگير كانديداتوري در انتخابات 1400 است. البته همان زمان و حتي پيش از آن هم نوشته بوديم كه احتمالا محمد مي‌خواهد با استفاده از فضاي خاص انتخابات رياست‌جمهوري، شرايط را به ‌نحوي براي ورود خود به عرصه سياست از دروازه «بهشت» مهيا كند و باتوجه به آنكه او در فضاي سياسي كشور، چهره‌اي به ‌نسبت ناشناس به حساب مي‌آيد، مي‌خواهد از فضاي رسانه‌اي پيرامون انتخابات رياست‌جمهوري، اين نقطه ضعف احتمالي را از ميان برداشته و درنهايت راس شهرداري تهران، بر كرسي حساسي تكيه بزند كه ازقضا با سوابق اجرايي و مديريتي‌اش كه عمدتا در حوزه عمراني بوده، بيشتر همخواني  دارد. 
حالا اما اين پايگاه خبري مدعي است كه محمد همراه با نيكزاد و بذرپاش مثلثي تشكيل داده‌اند تا شرايط را براي رياست‌جمهوري سيدابراهيم رييسي مهيا كنند. اين پايگاه خبري همچنين در ادامه از تحركات و اقدامات انتخاباتي احمد علم‌الهدي، امام جمعه مشهد و البته پدر همسر رييس قوه قضاييه نوشته و مدعي شده كه علم‌الهدي طي مدت اخير «با برخي علماي قم تماس گرفته و از آنان خواسته ورود رييسي را به انتخابات رياست‌جمهوري بر او به‌نوعي تكليف و مطالبه كنند.» چراكه به‌نوشته اين پايگاه خبري- تحليلي، «درصورت مطالبه مراجع عظام تقليد، سيدابراهيم رييسي به نوعي مكلف به حضور در انتخابات خواهد شد.» خبري كه البته «اعتماد» قادر نيست به‌طور مستقل آن را تاييد يا تكذيب كند. هرچند پيگيري‌هاي خبرنگار «اعتماد» درباره بخش نخست اين خبر يعني فعال شدن نيكزاد، محمد و بذرپاش براي تشكيل ستاد انتخاباتي رييسي به‌نحوي به نتيجه رسيد و منابع «اعتماد» اگرچه حاضر به تاييد يا تكذيب خبر نشدند اما در ادامه توضيحاتي در اختيار خبرنگار ما قرار دادند كه مي‌توان آن را در حكم تاييد اصل خبر تحليل كرد.
البته آن‌طور كه اين منبع آگاه نزديك به دفتر علي نيكزاد مي‌گويد، روابط حسنه و بسيار صميمي ميان رييس قوه قضاييه و نايب‌رييس دوم مجلس يازدهم غيرقابل انكار است و سند اين مدعا نيز علاوه بر مسووليت مهمي كه نيكزاد در انتخابات 96 در قامت رييس ستاد انتخابات رييسي برعهده داشت، پيشنهادهاي همكاري است كه طي سال‌هاي گذشته و در بزنگاه‌هاي مختلف ازسوي رييسي در اختيار نيكزاد قرار گرفته است. چنان‌كه رييسي همزماني كه در آستان قدس مشغول به كار شد، از نيكزاد براي همراهي و همكاري دعوت كرد و هم وقتي به رياست قوه قضاييه رسيد، از او خواست كه مسووليت معاونتي را در دستگاه قضايي بپذيرد كه به‌ گفته اين منبع آگاه، با تخصص نيكزاد كه به مباحث عمراني مربوط است، قرابت داشته است. معاونتي كه احتمالا همان معاونت مالي، پشتيباني و عمراني قوه قضاييه باشد و حالا در اختيار محمدحسن فروزان‌مهر است.
اين منبع آگاه همچنين از علاقه فراوان نيكزاد به رييسي گفته و در عين حال تاكيد دارد كه او درصورت ورود رييسي به انتخابات، احتمالا هر آنچه در توان داشته باشد، دريغ نمي‌كند اما باتوجه به آنكه هم‌اكنون در سمت حساس نايب‌رييس مجلس فعاليت مي‌كند، احتمال دارد از پذيرش سمت رياست ستاد انتخاباتي رييسي به‌صورت علني و رسمي خودداري كند. آنچه اما از فحواي كلام اين منبع آگاه به نظر مي‌رسد، آن است كه اصل خبر انجام مذاكرات براي فعاليت ستادي و تشكيلاتي جهت حمايت از كانديداتوري رييسي صحيح بوده و ظاهرا مذاكراتي در اين رابطه انجام شده است. اين درحالي است كه يك منبع رسانه‌اي نزديك به رياست قوه قضاييه نيز از احتمال بسيار بالاي كانديداتوري رييسي به «اعتماد» خبر داده است.