دستور شناسایی عاملان توهین به رئیس‌جمهوری در اصفهان

خبراول اینکه، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در رابطه با شناسایی و دستگیری عاملان توهین به رئیس‌جمهوری اعلام کرد: دستگاه قضایی صرف نظر از مسائل جناحی، پاسداری از قانون و حرمت و صیانت از شخصیت حقوقی و حقیقی افراد را مقدم بر هر نظری دانسته و با قانون شکنان برخورد قاطعانه خواهد کرد.به گزارش جماران، علی اصفهانی، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: دستور به مراجع امنیتی جهت شناسایی مرتکبان و محرکان شعار‌های هنجارشکنانه و توهین به رئیس‌جمهوری در روز ۲۲ بهمن صادر شده است. گفتنی است در حاشیه راهپیمایی موتوری 22 بهمن امسال در اصفهان عده‌ای شعار مرگ بر روحانی سرداده بودند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در نامه‌ای به رئیس دستگاه قضایی خواستار برخورد قانونی با این توهین کنندگان شده بود.