شروع احراز هویت الکترونیک در کارگزاری بانک صادرات ایران


مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران گفت: سامانه احراز هویت الکترونیکی شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران همزمان با ایاما... دهه مبارک فجر به بهرهبرداری رسید و تاکنون هزار و ٨١١ نفر موفق به احراز هویت غیرحضوری و ثبتنام در سامانه سجام شدند. مهدی کباری با اعلام این خبر، افزود: احراز هویت الکترونیکی به عنوان حلقه مفقوده ارائه آنلاین خدمات کارگزاری در بازار سرمایه و ثبتنام غیر حضوری در سامانه سجام از اولویت ویژهای برخوردار است که با عملیاتی شدن آن در شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران، سرعت خدمترسانی به فعالان بازار سرمایه از این مسیر افزایش چشمگیری یافته است. وی اظهار کرد: کارگزاری بانک صادرات ایران همچنین از طریق ایجاد سامانه چت آنلاین بر روی سایت کارگزاری به نشانی: www.saderatbourse.com با ارائه خدمات آنلاین توسط شش کارشناس، همه روزه به غیر از پنجشنبهها از ساعت هشت صبح تا پنج بعد از ظهر، مشاورههای مختلف مالی در حوزه بازار سرمایه به مشتریان و فعالان بازار سرمایه عرضه میکند. مدیرعامل کارگزاری بانک صادرات ایران تاکید کرد: این کارگزاری با راهاندازی سامانه ثبتنام غیر حضوری از مردادماه سال جاری تاکنون بالغ بر ۱۱ هزار نفر را به صورت رایگان جذب و با ثبت نام آنها در سامانه سجام، شرایط حضور آنها را در بازار سرمایه تسهیل کرده است. به گفته وی، راهاندازی مرکز تماس شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران با شماره ٤٢٣٥٩ -٠٢١ از دیگر اقدامات این شرکت برای پاسخگویی سریع بود که از مرداد ماه گذشته آغاز شد و روزانه ۹ ساعت از ساعت هشت تا پنج بعدازظهر، پاسخگوی مسائل و مشکلات مشتریان و فعالان بازار سرمایه است.