بورس به سهامداران چراغ سبز نشان داد


گروه بورس: تغییر دامنه نوسان قیمت سهام تمام شرکتها بین مثبت ۶ تا منفی ۲ درصد و انواع صندوقهای سرمایهگذاری از مثبت ۱۰ تا منفی ۴ درصد، از دیروز تا اطلاع ثانوی به اجرا درآمد.

مدیریت عملیات بازار شرکت بورس تهران اعلام کرد: براساس مصوبه هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار از (۲۵ بهمن) تا اطلاع ثانوی، دامنه نوسان قیمت در همه نمادهای معاملاتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران به صورت نامتقارن به مثبت ۶ درصد و منفی ۲ درصد و در انواع صندوقهای سرمایهگذاری(ETF) به مثبت ۱۰ درصد و منفی ۴ درصد تغییر مییابد.

این اتفاق که تاثیری مطلوب در بازار داشت سبب شد تا حرکت شاخص صعودی شود و معاملات دیروز بازار سرمایه با رشد ۴۷ هزار واحدی شاخص کل به پایان رسید.

دیروز شاخص کل بورس با افزایش ۴۷هزار و ۷۸۷واحدی،واحدی در پله یک میلیون و ۲۶۲ هزار واحد ایستاد و به این صورت بورس چراغ سبز خود را برای سرمایهگذاران روشن کرد.

در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه بیش از ۷میلیارد و ۹۶۲میلیون سهم و حقتقدم بهارزشی بالغ بر ۱۳هزار و ۴۳۶میلیارد تومان در بیش از یک میلیون و ۲۵۸هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد ۴۷هزار و ۷۸۷واحدی در ارتفاع یکمیلیون و ۲۶۲هزار و ۲۰۳واحد قرار گرفت. بیشترین اثر مثبت بر دماسنج بازار سهام در روز گذشته به نام نمادهای معاملاتی پنتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان و ملی صنایع مس ایران شد و در مقابل شرکتهای سیمان اصفهان، به پرداخت ملت و کاشی الوند با افت خود مانع افزایش بیشتر نماگر بازار سهام شدند.

شاخصهای اصلی بازار سرمایه هم روزی مثبت را پشتسر گذاشتند؛ بهطوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) ۱۲۴۷۰واحد، شاخصهای کل (هموزن) ۱۲۵۵۷واحد، قیمت (هموزن) ۸۲۱۲واحد، آزاد شناور ۵۶۴۲۱واحد و شاخصهای بازار اول و دوم به ترتیب ۳۹۶۹۶ و ۸۰۱۴۹ واحد رشد کردند.

بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۲میلیارد و ۷۰۲میلیون ورقه بهارزش ۸هزار و ۶۸۱میلیارد تومان در ۸۱۰هزار نوبت، شاخص فرابورس (آیفکس) ۳۳۴واحد رشد کرد و در ارتفاع ۱۷هزار و ۸۷۳واحد قرار گرفت.

در این بازار هم بیشترین اثر مثبت بر شاخص فرابورس به نام نمادهای معاملاتی پلیمر آریا ساسول، پتروشیمی زاگرس و فولاد هرمزگان جنوب شد و در مقابل شرکتهای بیمه پاسارگاد، سنگ آهن گهر زمین و بیمه اتکایی ایرانیان بیشترین اثر منفی را بر این شاخص به نام خود ثبت کردند.

همچنین سهامداران شرکتهای سرمایهگذاری توسعه صنعت و تجارت، توسعه معادن و فلزات و بیمه ملت در بورس و معاملهگران شرکتهای سپیدار سیستم آسیا، آهن و فولاد ارفع و توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی در فرابورس بیشترین سود را کسب کردند. شاخص در جریان معاملات دیروز بورس با رشد ۴۷هزار و ۷۸۷واحدی در ارتفاع یکمیلیون و ۲۶۲هزار و ۲۰۳واحد به کار خود پایان داد و بیش از ۷میلیارد و ۹۶۲میلیون سهم و حقتقدم بهارزشی بالغ بر ۱۳هزار و ۴۳۶میلیارد تومان در بیش از یک میلیون و ۲۵۸هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت.

بر این اساس سهامداران شرکتهای سرمایهگذاری توسعه صنعت و تجارت، توسعه معادن و فلزات و بیمه ملت بیشترین رشد قیمت را در بورس اوراق بهادار داشتند و در مقابل دارندگان سهام شرکتهای سیمان اصفهان، کاشی الوند و درخشان تهران بیشترین افت را تجربه کردند.