شورای نگهبان هیچ‌وقت مخالف رفراندوم نیست

عباسعلی کدخدایی: شورای نگهبان هیچ‌وقت مخالف رفراندوم نیست میزان: سخنگوی شورای نگهبان درباره بحث‌های مطرح‌شده درباره همه‌پرسی درباره نظارت استصوابی، گفت: در هر موضوعی که قانون اجازه می‌دهد، رفراندوم بلامانع است و ما هیچ نگرانی‌ای نداریم. شورای نگهبان هیچ‌وقت مخالف رفراندوم نیست ولی باید ترتیبات قانونی آن رعایت شود، اگر ترتیبات قانونی رعایت شود ما هم استقبال می‌کنیم اما من نمی‌دانم چرا برخی‌ها فقط می‌خواهند این را به منزله یک چماق استفاده کنند و هرازگاهی فقط این موضوع را مطرح می‌کنند، هر‌وقت که تشخیص دادید، اگر اختیارش را در چارچوب قانون دارید، بروید و رفراندوم هم برگزار کنید، شورای نگهبان هیچ‌وقت مانع نشده است. عباسعلی کدخدایی همچنین درباره موضوع رجل سیاسی، افزود: دو برداشت متفاوت در این رابطه وجود دارد که در جای خود می‌تواند معتبر باشد، در حوزه فقهی، فقها نظر مشهورشان این است که خانم‌ها نمی‌توانند به عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری ورود داشته باشند، برخی‌ها هم این برداشت را دارند که منظور قانون‌گذار از رجل سیاسی شخصیت سیاسی است. شورای نگهبان هم تا الان اظهار‌نظر صریحی در رابطه با این اصل قانون اساسی نداشته و به همین دلیل است که خانم‌ها ثبت‌نام می‌کنند و شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها، اعلام نظر می‌کند، اگر برداشت ما از رجل سیاسی جنسیت افراد بود، اساسا مانع ثبت‌نام خانم‌ها می‌شدیم، اما چنین چیزی تا الان وجود نداشته و کسی ورود خانم‌ها را به عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری منع نکرده است اما اینکه چه اتفاقی می‌افتد ممکن است در آینده تحولاتی وجود داشته باشد.