وقفه در تصویب بودجه به اقتصاد ضربه میزند


رئیس جمهور با بیان اینکه نباید اجازه داد موضوع مهمی مثل بودجه کشور درگیر مناقشات و مباحث بی ثمر شود، گفت: هر وقفهای در تصویب بودجه کشور میتواند به کلیت اقتصاد و از آن مهمتر معیشت و زندگی مردم آسیب وارد کند.

به گزارش ایلنا، حسن روحانی در دویست و سومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گفت: اصلاحیه لایحه بودجه بر اساس شرایط و مقتضیات کنونی کشور و با رویکرد همگرایی و همچنین با تکیه بر دیدگاه کارشناسان و متخصصان خبره کشور تهیه و تدوین شده است، لذا هرگونه سیاستزدگی میتواند به روند توسعه کشور و حقوق مردم آسیب برساند. در آغاز این نشست، اصلاحات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور برای ارائه به مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر اساس گزارش ارائه شده از سوی سازمان برنامه و بودجه اصلاحات بودجه در منابع و مصارف با حفظ منطق و شاکله کلی لایحه بودجه انجام شده است.

بر این اساس تامین کالاهای اساسی و ضروری مردم با ارز ترجیحی و همچنین منابع لازم برای حوزههای توسعه ای کشور، مورد توجه قرار گرفت. رییس جمهوری پس از ارائه این گزارش، با تاکید بر ضرورت تصویب هر چه سریعتر لایحه بودجه گفت: موضوع مهمی مثل بودجه کشور نباید بگذاریم درگیر مناقشات و مباحث بیثمر شود و با همگرایی و اجماع سازی پیام ثبات و رشد به اقتصاد بدهیم.

روحانی با بیان اینکه اقتضای وضعیت اقتصادی امروز کشور و در عین حال انتظارات مردم از دولت، ایجاد آرامش و ریلگذاری صحیح مسیر آینده اقتصاد است، اظهار داشت: باید همه توجه کنیم که هر وقفهای در تصویب بودجه کشور می تواند به کلیت اقتصاد و از آن مهمتر معیشت و زندگی مردم آسیب وارد کند.