از زمانی که در لیست سیاه قرار گرفتیم شرایط مان بهتر شده!

مرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه سرمایه اجتماعی به معنای اعتماد میان حکومت و مردم است، گفت: وجود این اعتماد در کارآمدسازی دولت‌ها اهمیت زیادی دارد مثلا اگر سرمایه اجتماعی وجود داشته باشد، وقتی دولت وعده‌ای داد مردم این اطمینان را دارند که آن وعده محقق خواهد شد. در این شرایط همکاری مردم فرق می‌کند با وضعیتی که دولت می‌گوید تورم را مهار می‌کنم، اما مردم مطمئن هستند که تورم بیشتر می‌شود. وقتی اعتماد جامعه به دولت وجود نداشته نباشد، کارآمدی دولت هم کاهش پیدا می‌کند. به گزارش ایسنا، وی با اشاره به اینکه توقعات مردم کارآمدی دولت ها، نبود فساد و کارکرد درست نظام اداری است، تصریح کرد: ما تا برآورده کردن این توقعات فاصله زیای نداریم. سرمایه‌گذاری زیادی در این زمینه انجام شده است و دانش و امکان این کار هم وجود دارد و فقط به یک عزم و اراده دولت‌ها نیاز دارد، اما دولت‌ها نگاه کوتاه مدت دارند و خیلی به اصلاحات زیربنایی توجه ندارند، زیرا این اصلاحات موجب ایجاد برخی نارضایتی‌ها و اعتراض‌ها شده و همین ملاحظات موجب می‌شود که دولت‌ها به اصلاحات زیربنایی نپردازند. من معتقدم تا رسیدن به این اصلاحاتی که می‌تواند کارگشا باشد، فاصله زیادی نداریم. البته دولت‌ها وقتی سرکار می‌آیند تا چهار سال
فرافکنی کرده و دولت قبلی را متهم می‌کنند و از سال پنجم به بعد می‌بینند دیگر کارساز نیست که مشکلات را گردن دولت قبلی بیندازند و به تدریج جایگاهشان در نزد افکار عمومی افول می‌کند.
وی درباره تاثیرعوامل بیرون از دولت بر کارآمدی مثل مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن ایران به لوایح باقی مانده FATF گفت: FATF شامل چهار لایحه بوده که دو لایحه آن درباره جلوگیری از سوءاستفاده مالی، پولشویی و شفافیت مالی در مجلس شورای اسلامی تصویب و در مجمع تشخیص مصلحت هم تایید شده و این یعنی همه نظام طرفدار شفافیت بوده است. درباره دو لایحه دیگر گفته شد که نپیوستن به آنها مانعی برای بهتر شدن وضعیت معیشتی مردم می‌شود. اما باید اشاره کرد که در حالیکه ما در لیست سیاه قرار گرفتیم، بنا به ادعای دولت فروش نفت بیشتر و تولید در سال 98 و 99 راه افتاده و این شرایط به نفع اقتصاد کشور شده است یعنی چون درآمد ارزی کم شده است، تولید در کشور رونق گرفته است. اصلا سی درصد مشکل اقتصادی ما به تحریم مربوط است و هفتاد درصد آن مربوط به عوامل دیگر است.