در بیانیه انجمن صنفی مدیران مسئول روزنامه های غیردولتی مطرح شد؛

دولت تعطیلی مطبوعات را کلید زد

انجمن صنفی مدیران مسئول روزنامه های غیردولتی ،در پی مصوبه هیات وزیران مبنی بر حذف الزام انتشار آگهی های مزایده ومناقصه در روزنامهها ، طی بیانیه ای به این اقدام واکنش نشان داده و خواستار لغو فوری این مصوبه شده اند. در بیانیه انجمن صنفی مدیران مسئول روزنامه های غیر دولتی آمده است:

در شرایطی که مطبوعات کشور به ویژه روزنامههای بخش خصوصی به لحاظ اقتصادی (از باب افزایش شدید هزینهها و کاهش چشمگیر درآمدها) در شرایط بسیار سخت و دشواری قرار دارند ، شاهد انتشار اخبار تعطیلی و توقف فعالیت آنها یکی پس از دیگری هستیم، متاسفانه مصوبه اخیر هیات محترم وزیران با عنوان نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه ستاد به شماره ۱۳۶۱۵۹/ت۵۵۲۸۹هـ در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۹ ضربه مهلکی بر بدنه جامعه مطبوعاتی بوده و تشدید روند تعطیلی بسیاری از روزنامهها و محرومیت مردم از این ارکان دموکراسی و بیکاری فعالان شاغل در این رسانهها را در پی خواهد داشت.

زیرا در ماده ۱۴ این مصوبه، با تکیه بر ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه، مبنی بر انجام فرایند برگزاری مناقصات به صورت الکترونیکی و برخلاف ظاهر استناد به ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات که خود اجبار و الزام به انتشار ۲ تا ۳ نوبت آگهی مناقصات را در روزنامههای کثیرالانتشار تاکید مینماید (و هدف از آن ثبت اطلاعات مهم معاملات عمومی کشور در حافظه مکتوب و تاریخی به جهت عدم قابلیت دست درازی به محتوای آن میباشد)؛ فراخوان مناقصات را به صورت الکترونیکی مکفی دانسته و انتشار آگهی کاغذی (یا روزنامهای) را با استفاده از کلمه «خودداری» منع نموده است.

در صورتی که این مصوبه اگر چه با شعار صرفهجویی و کاهش هزینههای دولتی تصویب شده است اما در عمل تهدید و مرگ شفافیت و در نهایت افزایش هزینههای حاکمیت با فراهم شدن امکان استفاده از تغییر محتوای فراخوانهای رسمی به طرق غیررسمی و در نتیجه تضعیف اعتماد عمومی جامعه را در پی خواهد داشت.

مطابق اصل ۵۸ قانون اساسی کشور قانونگذاری و وضع قواعد کلی و عامالشمول برای تنظیم روابط اجتماعی در صلاحیت انحصاری قوه مقننه است و مطابق اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی امکان عملی شبه تقنینی مبنی بر تصمیمات عام و نوعی و کلی برای مقامات و نهادهایی غیر از قوه مقننه در مقام قاعدهسازی پذیرفته شده است، ولی تصریح شده است که مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. در غیر این صورت قابل ملغیالاثر شدن (توسط رئیس مجلس) یا ابطال شدن (توسط دیوان عدالت اداری) است.

لذا قوه مجریه یا دیگر نهادها نمیتوانند به استناد صلاحیت شبه تقنینی خود، قوانین مصوب پارلمان را تغییر دهند یا نسخ و ابطال نماید و هم چنین نمیتوانند در موارد خلأ قانونی، به جانشینی قوه مقننه به وضع مقررات بپردازند.

اما در مصوبه مورد اشاره ایرادات زیر مشاهده میشود:

اولاً ،مخالف صریح بند ب ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات که مصوب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است، میباشد.

ثانیاً ،قانون مصوب مجلس را نادیده گرفته و آن را تغییر داده به نحوی که یک عمل الزامآور قانونی را ممنوع نموده است.

ثالثاً، با روح قانون اساسی (بند ۲ اصل ۳) که اصل را بر شفافسازی و بالابردن سطح آگاهیهای مردم از طریق مطبوعات گذاشته، مخالف است.

یقیناً این مصوبه تعطیلی مطبوعات را کلید خواهد زد و موجی از بیکاری برای اصحاب رسانه ایجاد خواهد نمود زیرا تنها روزنه مالی غیریارانهای غیرمرتبط با بودجه کل کشور، که مطبوعات از آن بهرهمند میشدند را خواهد بست.

ولی سوال مطرح این است که آیا با این به ظاهر صرفهجویی در هزینهها، قرار است بخشی از ویژهخواران از این موضوع منتفع شوند؟

در پایان لازم به یادآوری است که در صورت عدم اصلاح یا لغو ماده ۱۴ این مصوبه در جلسه آتی هیات محترم وزیران در روز چهارشنبه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۹، این انجمن به عنوان نهاد صنفی روزنامههای غیردولتی تمام توان خانواده مطبوعاتی کشور را در جهت صیانت از حقوق شهروندی برای جلوگیری از شروع فسادهای محتمل و مطالبات صنفی به کار خواهد بست.

نامه نماینده مدیران مسئول به رئیس جمهور؛ آگهی های دولتی را به مطبوعات بازگردانید

در همین رابطه پدرام پاک آیین، نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات نیز طی نامه ای به رئیس جمهور با یادآوری شرایط دشوار مطبوعات کشور، خواستار لغو آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد) و بازگشت اگهی های دولتی به مطبوعات شد.

در این نامه با استناد به قوانین آیین دادرسی، تجارت و برگزاری مناقصات که درج آگهی های دولتی را در مطبوعات الزام می کند، اجرای این تکلیف قانونی،کمکی حداقلی و ضروری به مطبوعات توصیف شده است.

دربخشی ازنامه پدرام پاک آیین - نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات به حسن روحانی- رئیس جمهور آمده است:

همچنان که مستحضرید، در شرایط دشوار اقتصادی و همه گیری بیماری کرونا، چراغ مطبوعات کشور، یکی پس از دیگری خاموش و مطبوعات رفته رفته از سبد خانوار حذف می شود. در چنین وضعی از دستگاه های ذیربط انتظار می رود تا به وظیفه قانونی خود مبنی بر تامین حداقل های زنجیره مالی مطبوعات عمل کنند و با تحرک و دلسوزی بیشتر باری از دوش مطبوعات نجیب و صبور کشور برگیرند.واقعیت این است که ابلاغ آیین نامه نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) که انتشار فراخوانها بر بستر مذکور و حذف آگهی روزنامه برای مزایدهها و مناقصهها را مقرر داشته، جامعه مطبوعاتی را مایوس و حیرت زده کرده است. مسبوقید که قوانین متعدد آیین دادرسی، تجارت، برگزاری مناقصات و ... درج آگهی های دولتی را در رسانه های چاپی الزام می کند و از قضا این تکلیف قانونی،کمکی حداقلی و ضروری به جامعه مطبوعات است .

تصدیق می فرمایید که مطبوعات به عنوان جریان اصیل و رسمی اطلاع رسانی از مرزهای اعتقادی و آرمانی ملت بزرگ ایران در برابر تهاجم دستگاه تبلیغاتی دشمن صیانت می کنند و از این رو حمایت و اعتماد نسبت به آنها به ویژه نشریات استانی و شهرستانی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.بنا به توضیحات فوق خواهشمند است، مصوبه مورد اشاره را که به مرگ مطبوعات مظلوم و مستقل کشور می انجامد، لغو و کان لم یکن اعلام فرمایید.