چه کسی به «بهشت» می‌رود؟

آرمان ملي- حميد شجاعي: اصولگرايان پيگيرانه درصدد فتح سنگر به سنگر نهادهاي انتخابي‌اند و پس از فتح بهارستان در سال 98 اين‌بار قصد دارند پاستور و بهشت را نيز به نام خود بزنند تا موفقيت‌هايشان تکميل شود. قدر مسلم آنچه اين فضا را براي آنها مهيا مي‌کند نارضايتي مردم از روندها و عملکردهاي اقتصادي دولت است که هم موجبات ريزش سرمايه خود را فراهم آورده و هم اعتماد عمومي را از اصلاح‌طلبان سلب نموده است. با اين حال اصولگرايان آنچنان از پيروزي خود در انتخابات شوراهاي 1400 مطمئن هستند که از هم‌اکنون از گزينه‌هاي خود نيز براي تصدي پست شهرداري تهران رونمايي کرده‌اند. چنانکه دلاور صيامي دبيرکل جبهه حاميان ولايت مي‌گويد: «آقايان مرتضي طلايي، سعيد محمد، هابيل درويش، رستم قاسمي و مجتبي عبداللهي از گزينه‌هاي احتمالي، مطرح و جدي اصولگرايان براي شهرداري تهران هستند.»
انتخابات شوراها به وقت 1400
هر زماني که صحبت از انتخابات 1400 به ميان آمده است تمام نگاه‌ها صرفا به سمت و سوي انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم معطوف شده و تلاش جريانات سياسي نيز بيشتر براي برنامه‌ريزي و حضور موثر و قدرتمند در اين انتخابات بوده است. با اين حال همزمان با اين انتخابات؛ ششمين دوره انتخابات حساس شوراهاي شهر و روستا نيز برگزار مي‌شود و به نظر مي‌رسد که جريان‌هاي سياسي از هم‌اکنون برنامه‌هايي را نيز براي پيروزي در اين انتخابات و تصاحب کرسي‌هاي پارلمان شهري نيز تدوين کرده باشند. اصلاح‌طلبان که پيروز انتخابات دوره گذشته شوراها بودند و با اقتدار تمامي 21 کرسي شوراها را از آن خود کردند طي سه سال و اندي که از دوره حضورشان در پارلمان شهري مي‌گذرد عملکردهاي مثبت و منفي داشته‌اند که در بوته قضاوت مردم قرار گرفته و خواهد گرفت. هرچند که عملکردهاي مثبت اين شورا بيش از عملکردهاي انتقادآميز و ناکامي‌ها بوده و اگر هم در جاي نتوانسته‌اند آن‌طور که بايد در جهت اهداف و برنامه‌ها عمل کنند مسلما محدوديت‌‌هاي غالب بر آنها اين امکان را از شوراي پنجم سلب کرده است. با اين حال برخي معتقدند که اصلاح طلبان به واسطه نارضايتي‌هاي جامعه ناشي از شرايط اقتصادي و عملکرد دولت مثل انتخابات مجلس در اسفند 98 در خرداد 1400 نيز با رويگرداني مردم مواجه خواهند بود و احتمال آن مي‌رود که کرسي‌هاي پارلمان شهري را نيز از دست بدهند. از همين رو است که جريان مقابل يعني اصولگرايان در کنار برنامه‌ريزي مدون براي انتخابات رياست‌جمهوري نگاه ويژه‌اي نيز به انتخابات شوراها دارند تا پس از يک دوره غيبت در شوراي شهر تهران اين‌بار با چنته‌اي پر و با اميد به کسب موفقيت در انتخابات حاضر شوند. از طرفي هر چند هنوز بسيار زود است که بخواهيم در مورد شهردار آينده صحبت کنيم اما خبرهاي جسته و گريخته به‌خصوص از اردوگاه اصولگرايان حکايت از اين دارد که آنها جداي از چگونگي حضور و مشارکت در انتخابات شوراها يک قدم به پيش گذاشته و از هم‌اکنون کانديداهاي احتمالي خود را براي جلوس بر صندلي رياست بهشت به صف کرده‌اند؛ چهره‌هايي که شايد در ميان همه آنها نامي از همه ناآشناتر اما نزديک‌تر به شهرداري ديده شود. سردار سعيد محمد فرمانده قرارگاه خاتم الانبياء که چندي است نامش حتي براي رياست‌جمهوري مطرح مي‌شود. اما آنطور که از محافل اصولگرايي شنيده مي‌شود احتمال اينکه وي براي تصدي پست شهرداري تهران در نظر گرفته باشند کم نيست. هر چند که چهره‌هايي ديگر نيز مطرح‌اند. اين در حالي است که هنوز از نحوه نگرش و چگونگي حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات شوراهاي 1400 چيزي مطرح نشده اما آنچه مسلم است آنها به اين راحتي قافيه را نخواهند باخت و شايد در چند وقت آينده حتي گزينه‌هايي هم براي شهرداري آينده رو کنند.
گزينه‌هاي شهرداري

دبيرکل جبهه حاميان ولايت از گزينه‌هاي مطرح و جدي اصولگرايان براي شهرداري تهران در سال 1400 رونمايي کرد. پانا نوشت، دلاور صيامي، از برنامه جدي اصولگرايان براي انتخابات شوراي شهر و شهرداري تهران خبر داد و گفت: آقايان مرتضي طلايي، سعيد محمد، هابيل درويش، رستم قاسمي و مجتبي عبداللهي از گزينه‌هاي احتمالي، مطرح و جدي اصولگرايان براي شهرداري تهران هستند. وي تصريح کرد: «بنده سال‌ها به عنوان بازرس ويژه آقاي قاليباف در شهرداري تهران حضور داشتم؛ درباره شهردار آينده تهران هم‌فکري زيادي در حوزه اصولگرايي در حال انجام است.»